Apriņķa policijas pārvalde

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Apriņķa policijas pārvalde (kr. уездное полицейское управление, vc. Kreispolizeiverwaltung) - Krievijas impērijā apriņķa pārvaldes administratīvi policejiska iestāde laikā no 1862. līdz 1917. gadam, ko izveidoja, apvienojot pilsētas un zemstes policijas iestādes (policijas valdes un zemākās zemstes tiesas). Saskaņā ar 1862. gada pagaidu noteikumiem, apriņķa policijas pārvaldi veidoja: apriņķa ispravņiks (уездный исправник), tā vietnieks jeb palīgs (помощник), kopsanāksme (общее присутствие, ko veidoja kārtu pārstāvji, piesēdētāji - заседателей от сословий) un tās pagaidu nodaļas (временные отделения). 1889. gadā kārtu pārstāvji vairs netika pieaicināti apriņķa policijas pārvaldē, visa vara koncentrējās ispravņika rokās, bet lietvedība - pārvaldes kancelejā. Attiecīgi, pārvaldes aparātu veidoja 2 ierēdņi: ispravņiks un tā vietnieks. Guberņu iestāžu likuma 680. pants noteica pārvaldes kompetenci:

  • likumu ievērošanas un izpildes uzraudzība, sabiedriskās kārtības sargāšana un sabiedriskās labiekārtošanas uzraudzība;
  • valsts kases pārvaldes uzdevumu un sabiedriskās saimniecības lietu izpilde;
  • tiesu institūciju uzdevumu izpilde;
  • militāro institūciju uzdevumu izpilde.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 133. lpp.

  • Андреевский И.Е. Полицейское право. т. 1–2 - СПБ, 1874–76
  • Ерошкич Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - Москва, 1968

Resursi internetā par šo tēmu