Bruinings Hermanis Gotfrīds Roberts fon

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Bruiningk Baron Wappen.png

brīvkungs Hermanis Gotfrīds Roberts fon Bruinings (Hermann Robert Gottfried von Bruiningk, kr. Герман Бруйнинг, 1849–1927), arī Hermanis fon Brīnings – jurists, vēsturnieks, viens no aktīvākajiem vācbaltiešu politisko privilēģiju saglabāšanas aizstāvjiem.

No Vidzemes bruņinieku Bruiningu dzimtas. Studējis tieslietas Tērbatas universitātē (1867–1875). Arhivārs, Vidzemes bruņniecības uzdevumā strādāja Vidzemes landtāga kancelejā Rīgā, vienlaicīgi bija arī Galma tiesas tiesnesis (1875–1882), bruņniecības arhivārs (1882–1884), Vidzemes bruņniecības sekretārs (1884–1889), Vidzemes lantdāga konventa loceklis, bruņniecības vecā arhīva direktors (1899–1920), tad Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieks. Aktīvi publicējās par vēstures tēmām, daudzu zinātnisku darbu autors numismātikā, sfragistikā, arheoloģijā. Būdams viens no nedaudzajiem heraldikas ekspertiem, konsultēja Satversmes sapulces Heraldikas komisiju, palīdzot izveidot heraldikas likumiem atbilstošu valsts ģerboni un pilsētu ģerboņus, reformēja arhīvu veidošanas principus.

Literatūra par šo tēmu

  • Caune A. Vēsturniekam Dr. phil. h. c. Hermanim fon Bruiningam - 150. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1999., Nr.3., 202.-204. lpp.

  • Bruiningk Hermann von. Das Geschlecht von Bruiningk in Livland: Familiengeschichtliche Nachrichten. - Adamant, 2002, 415 S. ISBN 0543948641
  • Bruiningk Hermann von, Nicolaus Busch. Livländische Güterurkunden: Aus Den Jahren 1207 Bis 1500... - Nabu Press, 2002, 862 S. ISBN 9781273758119
  • Bruiningk Hermann von. Livländische Rückschau: Zur Abwehr Gegen "livlandische Rückblicke."... - Nabu Press, 2012, 234 S. ISBN 9781274075291
  • Neitmann Klaus. Ständisches Archivwesen. Aufstieg und Fall der deutsch-baltischen Ritterschaftsarchive (ca. 1880-1920). // Papers of the Conference in the Tallinn City Archives on September 15-16, 2005. - Estonian Society of Archivists: Tallinn, 2012. pp. 74-111. ISBN 978-9949-30-424-0
  • Neitmann Klaus. Hermann von Bruiningk (1849-1927). Livländischer Landesarchivar und Landeshistoriker. // Schriften der Baltischen Historischen Kommission; 17), Berlin [u.a.], 2011, S. 337-356,
  • Jürjo Indrek. Die Reformen im Estländischen Ritterschaftsarchiv am Vorabend des Ersten Weltkriegs. // Papers of the Conference in the Tallinn City Archives on September 15-16, 2005. - Estonian Society of Archivists: Tallinn, 2012. pp. 112-137. ISBN 978-9949-30-424-0
  • Donecker Stefan. Livland und seine Werwölfe. Ethnizität und Monstrosität an der europäischen Peripherie, 1550-1700. // Jahrbuch des baltischen Deutschtums. Band LVI: 2009 - Lüneburg, 2008. S. 83-99 ISBN 978-3-923149-56-5
  • Schroeder Johann Karl von. Hermann von Bruiningk (1849-1927) als Heraldiker. // Herold-Jahrbuch N.F. 4(1999), S. 153-158

Resursi internetā par šo tēmu