Fabrika

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Fabrika (no lat. fabrica - "darbnīca, ražotne") - rūpniecības uzņēmums ar daļēji vai pilnībā automatizētu ražošanas procesu. Parādās Eiropā līdz ar industriālo revolūciju XVIII-XIX gs. mijā, strauji attīstoties tehnikai un darba dalīšanai ražošanā, roku darbu manufaktūrās pamazām aizstājot ar mehanizētu darbu. Salīdzinot ar amatnieku un manufaktūru darbu, fabriku ražošanas jaudas un iesaistīto strādnieku skaits ievērojami pieauga, veicinot strauju pilsētu urbanizāciju, kapitāla koncentrēšanos šaura uzņēmēju, fabriku īpašnieku slāņa rokās. Savukārt strādnieku lielais kopums, līdzīgie dzīves apstākļi un koncentrācija veicināja strādniecības pārveidošanos sociālā šķirā, ko XIX-XX gs. literatūrā bieži dēvē par proletariātu.

1851. gadā Rīgā bija jau 63 fabrikas, bet 1900. gadā - 2136 rūpniecības uzņēmumi ar 56 253 strādniekiem, no tiem 151 fabrikas ar vairāk par 100 strādniekiem, bet 5 fabrikas, kurās strādnieku skaits pārsniedza tūkstoti. Laikā no 1879. līdz 1895. gadam pilsētas būvvalde tika apstiprinājusi vidēji 300 ar fabrikām saistītas jaunbūves gadā, bet no 1895. līdz 1900. gadam – pāri par tūkstoti (lielāko daļu fabriku ēkas un namus strādnieku dzīvokļiem). Uz 1910. gadu Latvijas teritorijā darbojās jau vairāk nekā 780 fabrikas un lielākas darbnīcas, kas izmantoja darbgaldus ar mehānisku piedziņu, nodarbinot 93 345 strādniekus, no kuriem ap 80% strādāja Rigā.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 233.-234. lpp.

  • Biggs, Lindy. The rational factory : architecture, technology, and work in America's age of mass production. - Johns Hopkins University Press, 1996. ISBN 9780801852619
  • Henry G. Abbott. The watch factories of America, past and present. A complete history of watchmaking in America, from 1809 to 1888 inclusive. - G.K. Hazlitt & Co.: Chicago, 1888 - 144 p.
  • Joshua Brown, David Ment. Factories, Foundries, and Refineries: A History of Five Brooklyn Industries. - Brooklyn Rediscovery, 1980 - 75 p. ISBN 0933250061

Resursi internetā par šo tēmu