Kareivju deputātu padome

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kareivju deputātu padomes jeb Zaldātu deputātu padomes (kr. совет солдатских депутатов) - kareivju pārstāvniecības institūcijas, padomes, frontes un piefrontes joslā, kuras izveidojās 1917. gada politiskās iekārtas maiņas rezultātā, uzņemoties armijas daļu pašpārvaldes funkcijas. Anulēja militārā dienesta rangus un ieviesa citas pārmaiņas armijas dienestā. Izveidotas atbilstoši Petrogradas Strādnieku un kareivju deputātu padomes pavēlei Nr. 1. Vidzemes guberņas neokupētajā daļā tādas bija 2:

Šīs padomes sākotnēji bija lojālas Krievijas Pagaidu valdībai, taču pakāpeniski tajās pieauga lielinieku ietekme un tās radikalizējas.

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 143. lpp.
  • Greitjāne R., Vidzemes bezzemnieku padomju darbība, 1917.g. marts - 1918.g. februāris. - Zinātne: Rīga, 1986.
  • Drīzulis A., Lielais oktobris Latvijā. - Zinātne: Rīga, 1987.
  • Iskolata republika: sociālistiskā valstiskuma veidošanās Latvijā. / sast. Pēteris Bondarevs - Avots: Rīga, 1988., ISBN 5-401-00319-6

  • Коммунистическая партия Латвии в Октябрьской революции 1917. Документы и материалы (март 1917 - февр. 1918). - Рига, 1963
  • Борьба за советскую власть в Прибалтике. - Москва, 1967

Resursi internetā par šo tēmu