Latgaliešu sekcija pie Iskolastrela

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Latgaliešu sekcija pie Iskolastrela - latviešu strēlnieku pulku latgaliešu delegātu konferencē Valmieras latviešu biedrības namā 1917. gada 6. aprīlī ievēlēta pārstāvniecības izpildinstitūcija, darbojās Iskolastrela sastāvā. Latgaliešu sekcija atbalstīja Latgales Pagaidu zemes padomes (LPZP) darbību (tās uzdevumā 1917. gada vasarā deleģēja uz Latgali 15 strēlniekus propagandistus, kuru uzdevums bija popularizēt Pagaidu zemes padomes programmu, latgaliešu nacionālismu. Latgaliešu sekcijas pārstāvji ņēma dalību LPZP, LPNP un VZP darbā. Augustā latgaliešu sekcija ideoloģisku nesaskaņu dēļ sašķēlās un pašlikvidējās (tās darbu turpināja 12. armijas 1. karavīru komiteja).

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 143. lpp.
  • Greitjāne R., Vidzemes bezzemnieku padomju darbība, 1917.g. marts - 1918.g. februāris. - Zinātne: Rīga, 1986.
  • Drīzulis A., Lielais oktobris Latvijā. - Zinātne: Rīga, 1987.
  • Iskolata republika: sociālistiskā valstiskuma veidošanās Latvijā. / sast. Pēteris Bondarevs - Avots: Rīga, 1988., ISBN 5-401-00319-6

  • Коммунистическая партия Латвии в Октябрьской революции 1917. Документы и материалы (март 1917 - февр. 1918). - Рига, 1963
  • Борьба за советскую власть в Прибалтике. - Москва, 1967

Resursi internetā par šo tēmu