Pakāpju prikazs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Pakāpju prikazs (kr. Разрядный приказ) dažkārt Lielais Maskavas Pakāpju prikazs (Московский Большой Разряд) - Prikazs Maskavas caristē XVI-XVIII gs., valsts dienesta pārvalde, kuras pārraudzībā bija valsts dienestā esošie, militārie jautājumi (cietokšņu būve, remonts, militārā dienesta ļaudis, to apbalvošana, sodīšana, paaugstināšana vai pazemināšana dienesta pakāpē utt.) kā arī dienvidrietumu pierobežas pilsētas. Pirmo reizi pieminēts 1535. gada avotos. Pēc 1682. gada prikazs uzraudzīja arī muižniecības matrikulas. Prikaza darbinieki baudīja tiesisko imunitāti - par likumpārkāpumiem tos varēja tiesāt tikai prikaza iekšējais tribunāls. Iekšējā struktūrā iedalījās "galdos": "Naudas galds" (Денежный стол), "Maskavas galds" (Московский стол - kam pakļautas bija prikaza "galdi" lielākajās pilsētās: Belgorodā, Vladimirā, Novgorodā, Kijevā u.c.) un "pakāpju galds" (Приказный стол). Laikā no 1682. līdz 1690. gadam prikaza sastāvā bija arī "Dzimtu lietu palāta" (Палата родословных дел - komisija, kas apkopoja materiālus muižniecības matrikulu un ciltskoku veidošanai). Likvidēts 1711. gadā ar ukazu par Senāta izveidošanu.

Literatūra

 • Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. - Москва, 1998
 • Российское законодательство X-XX веков (в 9 томах), Законодательство Древней Руси, Том I, - Москва, 1984
 • Лихачев П. Разрядные дьяки XVI в., - СПБ. 1888
 • Богоявленский С.К., Приказные судьи XVII в., - Москва/Ленинград, 1946
 • Зимин А.А., О сложении приказной системы на Руси. / Доклады и сообщения института истории АН СССР, 1954, в. 3
 • Леонтьев А.К., Образование приказной системы управления в Русском государстве. - Москва, 1961
 • Загоскин H. Столы разрядного Приказа. - Казань, 1879
 • Оглоблин H. Киевский стол разрядного Приказа. // Киевская старина, 1886, № 11
 • Ардашев H.H. К вопросу о коллегиальности Приказа. // Труды VIII археологического съезда, 1890
 • Голембиовский А.А. Столы Разрядного Приказа в 1668-70 гг. // Журнал Министерства народного просвещения, 1890, № 7
 • Юшков А.И. Акты XIII-XVII вв., представленные в разрядный приказ служилых фамилий после отмены местничества. Ч. 1. 1257-1613 гг. - Москва, 1898
 • Акты XIII - XVII вв. представленные в разрядный приказ представителями служилых фамилий после отмены местничества. Часть 1, 1257-1613 гг. / Сост. А.И. Юшков - Изд. А.И. Юшков, 1898. 415 с.

Resursi internetā par šo tēmu