Policijas valde

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Policijas valde (kr. управа благочиния) - administratīvi policejiska pārvaldes institūcija Krievijas impērijas [[Guberņa|guberņu pilsētās 1782.-1917. gados, kas īstenoja vietējās administrācijas un tiesas lēmumu izpildi, uzraudzīja pilsētas labiekārtošanas darbus, tirdzniecību, izskatīja krimināllietas un civillietas, kur zaudējumu summa nepārsniedza 20 rubļus. Parasti policijas valde sastāvēja no policmeistera (Maskavā un Pēterburgā - oberpolicmeisters), gorodņičija, 2 pristaviem un 2 rātskungiem (pēdējos ievēlēja no pilsonības vidus). 1862. gadā dažu mazāko pilsētu policijas valdes iekļāva jaunajās apriņķu policijas pārvaldēs. 1864. gadā no to kompetences izslēdza tiesas funkcijas, 1870. gadā - pilsētas labiekārtošanas uzraudzību. Pakāpeniski policijas valdes tika likvidētas (Pēterburgā 1877. gadā, Maskavā - 1881. gadā, pārējās pilsētās turpmākajā desmitgadē), tās nomainot ar oberpolicmeisteru, pilsētu galvu, guberņu un pilsētu policijas pārvalžu kancelejām.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 133. lpp.

  • Андреевский И.Е. Полицейское право, 2 изд., т. 1–2 - СПБ, 1874–76
  • Ерошкич Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России, 2 изд., - Москва, 1968

Resursi internetā par šo tēmu