Princeps

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Princeps (lat. princeps senatus, "pirmais no senatoriem") - Senajā Romā goda tituls pirmajam senatoru sarakstā, visbiežāk vecākais no bijušajiem cenzoriem, simbolisks visa Senāta pārstāvis. Bija nerakstītas tiesības pirmajam izteikties par Senātā apspriežamajiem jautājumiem. 27. g.p.m.ē. izveidojās principāts, kad Princepa rokās koncentrējās augstākā (imperium) vara un to uztvēra kā augstāko maģistrātu.

Skat. arī princepa priekšlikums

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 92. lpp.

  • Abbott Frank Frost. A History and Description of Roman Political Institutions. - Elibron Classics, 1901; ISBN 0-543-92749-0
  • Lintott Andrew. The Constitution of the Roman Republic. - Oxford University Press, 1999; ISBN 0-19-926108-3

  • Ernst Meyer. Römischer Staat und Staatsgedanke. - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1961
  • Flach D. Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar. In Zusammenarbeit mit Stefan von der Lahr. - Darmstadt, 1994

  • Белкин М.В. Эволюция римского сената в V-III вв. до н. э. / Античное общество. Проблемы политической истории. - Спб., 1997. С. 84-91.

Resursi internetā par šo tēmu