Sevišķā apspriede

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Sevišķā apspriede (kr. Особое совещание) - atkarībā no konteksta:

  • 1. Krievijas impērijā 1898. gadā izveidota konsultatīva institūcija jaunā Sodu likuma izstrādes koordinēšanai. Darbojās līdz 1901. gadam.
  • 2. I Pasaules kara laikā Krievijas impērijā izveidota ārkārtēja valsts starpresoru iestāde, Viskrievijas zemstu savienības un pilsētu savienības apvienotās komitejas struktūrvienība, kas atbildēja par kādu konkrētu nozari. Sevišķās apspriedes kārtoja sevišķi svarīgus kara laika dzīves jautājumus. Visnozīmīgākā bija Sevišķā apspriede aizsardzības jautājumos, kuras kompetencē bija vairāki jautājumi: augstākā uzraudzība par visu to rūpniecības uzņēmumu darbību, kas ražoja bruņojumu un citu produkciju armijas vajadzībām, jaunu militāru uzņēmumu dibināšana, kara pasūtījumu sadale starp rūpnīcām un šo pasūtījumu izpildi. Plašas pilnvaras bija apspriežu priekšsēdētājiem: tiesības iecelt un atcelt rūpnīcu, uzņēmumu direktorus, noteikt algu apmērus strādniekiem. Sevišķajām apspriedēm bija tiesības izdot pagaidu noteikumus, veikt rekvizīcijas.
  • 3. Īpaša ārpustiesas institūcija PSRS - PSRS IeTK Sevišķā apspriede - laikā no 1922. līdz 1953. gadam (kopš 1934. gada VDGP sastāvā). Izskatīja krimināllietas, kas skāra valsts drošību vai draudus politiskajai iekārtai (kontrrevolucionāra darbība, pretvalstiska aģitācija un propaganda, dzimtenes nodevība, kaitniecība, dezertēšana u.tml.) un piesprieda sodus (izsūtījums, nometinājums, kara laikā nāvessods, u.c. sodu veidi). Lietu varēja izskatīt bez apsūdzētā piedalīšanās. Atkarībā no laika perioda, mainījās Sevišķās apspriedes pakļautība un nosaukums:

Resursi internetā par šo tēmu