Slepeno lietu prikazs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Slepeno lietu prikazs (kr. Приказ тайных дел, Tайный приказ, Приказ великого государя тайных дел) - Prikazs Maskavas caristē, izveidots ap 1658. gadu kā gan cara kanceleja, gan kā valsts iestāde, kas pārraudzīja citu prikazu darbību, uzraudzīja bajāru domi. Prikazā ap 1665. gadu strādāja viens djaks un 10 darbveži (подьячие). Darbveži pavadīja gan sūtniecības uz citām valstīm, gan vojevodas karagājienos, par visu notiekošo ziņojot uz prikazu. Šis prikazs veica izmeklēšanu sevišķi svarīgu pret valsti vērstu noziegumu gadījumos, piemēram, viltotas naudas kalšanu u.tml. Pārraudzīja sprāgstvielu ražotājus (гранатного дела мастера) un sprāgstvielu arsenālu. Bez tam prikaza pārraudzībā bija cara privātā izklaide - medību vanagu un piekūnu audzēšana. Slepeno lietu prikazu likvidēja, tikko kā kāpis tronī, cars Fjodors Alekseja dēls ap 1676. gadu.

Literatūra

 • Платонов С.Ф. К вопросу о Тайном приказе. / Статьи по русской истории (1883-1912), 2 изд., - СПБ. 1912
 • Заозерский А. И., Царская вотчина XVII в., 2 изд., М., 1937
 • Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. - Москва, 1998
 • Российское законодательство X-XX веков (в 9 томах), Законодательство Древней Руси, Том I, - Москва, 1984
 • Лихачев П. Разрядные дьяки XVI в., - СПБ. 1888
 • Богоявленский С.К., Приказные судьи XVII в., - Москва/Ленинград, 1946
 • Зимин А.А., О сложении приказной системы на Руси. / Доклады и сообщения института истории АН СССР, 1954, в. 3
 • Леонтьев А.К., Образование приказной системы управления в Русском государстве. - Москва, 1961
 • Загоскин H. Столы разрядного Приказа. - Казань, 1879
 • Оглоблин H. Киевский стол разрядного Приказа. // Киевская старина, 1886, № 11
 • Попов H.A. Вопрос о П. купецких дел. // Журнал Министерства народного просвещения, 1889, № 1
 • Ардашев H.H. К вопросу о коллегиальности Приказа. // Труды VIII археологического съезда, 1890
 • Голембиовский А.А. Столы Разрядного Приказа в 1668-70 гг. // Журнал Министерства народного просвещения, 1890, № 7
 • Белокуров С.А. Дневальные записки приказа тайных дел 7165-7183 гг. (от сотворения мира). - Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете, 1908 г.
 • Гурлянд И.Я., проф. Приказ великого государя тайных дел. – Тип. Губ. правл., Ярославль, 1902; – 396 с.

Resursi internetā par šo tēmu