Solovjovs Vladimirs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Vladimir Solovyov.jpg

Vladimirs Solovjovs (Соловьёв Владимир Сергеевич, 1853.-1900.) - teologs, filosofs ideālists, dzejnieks, mistiķis.

Dzimis 1853. gada 16.(28.) janvārī Maskavā. Tēvs - vēsturnieks Sergejs Solovjovs (Соловьёв Сергей Михайлович). Pamatizglītību guvis Maskavas 1. ģimnāzijā, kuru absolvēja ar zelta medaļu. 1869. gadā iestājies Maskavas universitātes Fizikas un matemātikas nodaļā, pēc diviem gadiem mainot specializāciju un turpinot mācības Vēstures un filosofijas nodaļā, kuru absolvēja 1873. gadā, nokārtojot kandidāta eksāmenu. Gadu kā brīvklausītājs apmeklēja Teoloģijas akadēmiju (Московская духовная академия). 1874. gadā Pēterburgas universitātē aizstāvēja maģistra disertāciju "Krīze Rietumu filosofijā". 1876. gadā kļuva par filosofijas pasniedzēju, docentu Maskavas universitātē, taču pēc konflikta ar kolēģiem 1877. gadā pārcēlās uz dzīvi Pēterburgā, kļūstot par Tautas izglītības ministrijas Zinātņu padomes locekli (член Ученого комитета при Министерстве народного просвещения). 1880. gadā aizstāvējis doktora disertāciju "Abstrakto principu kritika", privātdocents Pēterburgas universitātē. 1882. gadā pameta pasniedzēja darbu, pilnībā pievēršoties rakstniecībai. Solovjova dzeja un estētika kļuva par vienu no Krievijas simbolisma avotiem. Miris 1900. gada 31. jūlijā (13. augustā) kņaza Trubeckoja Uzkojes (Узкое) muižā Piemaskavā.

Solovjova uzskatus ietekmējusi kristietības literatūra, kā arī budisma, neoplatonisma u.c. reliģiski filosofisku sistēmu idejas. Ļoti tuvs slavofiliem. Viņa mācības centrā ir ieja, ka pastāv "visvienīgais esošais", kas pēc savas dabas ir absolūts, dievišķīgā sfēra, bet reālā pasaule ir tās emanācija. Patiesība nav izzināma ne racionāli, ne empīriski, to aptver tikai "viengabalaina" atziņa, kuras pamats ir mistiskā atklāsme: ticība objekta absolūtai pastāvēšanai; intelektuāla vērošana (apcere), kas atklāj objekta patieso būtību; radoša darbība (atklāsmes realizācija pieredzes datos). "Viengabalaina" atziņa ir mistiskas, racionālas un empīriskas atziņas sintēze. No tā Solovjovs deducē teoloģijas, filosofijas un zinātnes vienotību un dēvē to par "brīvo teozofiju". Sabiedrībā "visvienības" ideja izpaužas kā brīvprātīga garīga personu savienība ("brīvā teokrātija") vai kā Baznīca, kas nosaka sabiedrības absolūto mērķi - nodibināt zemes virsū "dieva valstību", kur būs atrisinātas visas sociālās pretrunas. Pēc viņa domām šāda "brīvā teokrātija" var izveidojoties, saplūstot Rietumu (katolicisms) un Austrumu (pareizticība) kristīgajām Baznīcām monarhistiskas valsts ietvaros. Īpaša loma šai procesā paredzēta krievu tautai. Filosofijas galvenais mērķis esot sociāli reliģiskā ideāla racionāls skaidrojums, tāpēc filosofijai jābūt pakārtotai teoloģijai. Arī ētika izriet no reliģiskajām nostādnēm. Solovjova idejas ietekmēja krievu filosofiju XIX-XX gs. mijā (Berdjajevs, Trubeckojs, Losevs u.c.). Zināmākie darbi: "Abstrakto principu kritika" (Критика отвлеченных начал, 1880.), "Lekcijas par dievcilvēci" (1871.-1881.), "Teokrātijas nākotne un vēsture" (История и будущность теократии, 1885.-1887.), "Krievija un ekumēniskā baznīca" (Россия и Вселенская Церковь, 1889.), "Labo darbu attaisnošana" (1897.-1899.) u.c.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 390. lpp.

 • Helmut Dahm. Vladimir Solovyev and Max Scheler : Attempt at a Comparative Interpretation. - D. Reidel Publishing Company: Dordrecht (Holland), 1975
 • Louis J. Shein. V.S. Solov’ev’s Epistemology: A Re-examination // Canadian Slavic Studies. - Spring 1970, vol. 4. - № 1. - pp. 1-16.
 • Kristi Groberg. Vladimir Sergeevich Solov’ev: a bibliography // Modern Greek Studies Yearbook, vol.14-15, 1998
 • Dimitrii N.Stremooukhoff. Vladimir Soloviev and his messianic work - Belmont, MA: Nordland, 1980
 • Jonathan Sutton. The religious philosophy of Vladimir Solovyov: towards a reassessment - Macmillan: Basingstoke (UK), 1988

 • Ludolf Mueller. Solovjev und der Protestantismus. - Herder Verlag: Freiburg, 1951
 • Dmitrij Belkin. Die Rezeption V. S. Solov’evs in Deutschland. - Diss: Tübingen, 2000
 • Dmitrij Belkin. Gäste, die bleiben : Vladimir Solov’ev, die Juden und die Deutschen. - Philo: Hamburg, 2007, ISBN 3-86572-624-0
 • Peter Normann Waage. Der unsichtbare Kontinent. Wladimir Solowjow – der Denker Europas. - Freies Geistesleben: Stuttgart, 1988, ISBN 3-7725-0797-2
 • Leonid und Tatjana Sytenko. Wladimir Solowjow in der Kontinuität philosophischen Denkens. - Novalis: Schaffhausen, 1996, ISBN 3-907160-38-X
 • Martin George. Mystische und religiöse Erfahrung im Denken Vladimir Solov’evs. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1988, ISBN 3-525-56261-6

 • Богданова И.Н. В поисках адекватной формы знания (В. Соловьев и К. Ясперс) // Эпистемы: Альманах. — Екатеринбург, 1998. — С.40-45.
 • Бурмистров К. Владимир Соловьев и Каббала. К постановке проблемы // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1998 год. Под ред. М. А. Колерова. — М.: ОГИ, 1998. — С. 7-104.
 • Гайденко П.П. Искушений диалектикой: пантеистические и гностические мотивы у Гегеля и Вл. Соловьева // Вопросы философии. — 1998. — № 4. — С.75−93.
 • Козырев А.П. Соловьев и гностики. - Изд. Савин С.А.: Москва, 2007. - 544 с. ISBN 978-5-902121-12-1
 • Лосев А.Ф. Владимир Соловьёв. - Молодая гвардия: Москва, 2009. - 656 с. ISBN 978-5-235-03148-7
 • Тимошина Е.В. Хилиастические аспекты теократического идеала В.С. Соловьева // Правоведение. - 1993. - № 6. - С. 66-74.

Resursi internetā par šo tēmu