Strādnieku deputātu padome

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Strādnieku deputātu padomes - strādnieku pārstāvniecības institūcijas 1917.-1919. gados. Vidzemes guberņas neokupētajā daļā šīs padomes izveidojās 1917. gada pavasarī, darbojoties paralēli pilsētu domēm. Īpaši nozīmīga bija Rīgas Strādnieku deputātu padome, kura zināmā mērā darbojās kā vietējā vara, bieži vien dublējot domes darbu un dažviet risinot ari jautājumus, kas attiecās uz Krievijas Pagaidu valdības ieceltā Vidzemes guberņas komisāra kompetenci. Strādnieku padomes cieši sadarbojās ar kareivju padomēm, veidoja pilsētu pārtikas komitejas, milicijas vienības, iesaistījās darba attiecību regulēšanā, organizēja arodkustību un risināja citus vietējos jautājumus. Laikā no 1917. gada 30. jūlija līdz 12. augustam strādnieku padomju darbu kontrolēja Iskolats. Šīs padomes tika likvidētas, bet atjaunotas, nodibinoties LSPR 1919. gadā. Likvidētas 1919.-1920. gados pagastos, kurus ieņēma Latvijas armija.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 142.-143. lpp.
  • Greitjāne R., Vidzemes bezzemnieku padomju darbība, 1917.g. marts - 1918.g. februāris. - Zinātne: Rīga, 1986.
  • Drīzulis A., Lielais oktobris Latvijā. - Zinātne: Rīga, 1987.
  • Iskolata republika: sociālistiskā valstiskuma veidošanās Latvijā. / sast. Pēteris Bondarevs - Avots: Rīga, 1988., ISBN 5-401-00319-6

  • Коммунистическая партия Латвии в Октябрьской революции 1917. Документы и материалы (март 1917 - февр. 1918). - Рига, 1963
  • Борьба за советскую власть в Прибалтике. - Москва, 1967

Resursi internetā par šo tēmu