Strēļi

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Strēļi (kr. стрельцы) - pirmais regulārais kājnieku strēlnieku karaspēks (ar šaujamieročiem bruņoti kājnieki), militarizēta dienesta ļaužu kategorija Maskavas caristē XVI-XVIII gs. Izveidots militārās reformas ietvaros (pēc janičāru parauga) 1550.-1551. gadā: sākotnēji 3000 karavīri, sadalīti 6 prikazos jeb "sarakstos" (стати) - pēc 1682. gada pārdēvēti par pulkiem, - katrā 500 karavīru (1678. gadā bija jau 26 strēļu pulki - 22 504 strēļi). Strēļa bruņojumā ietilpa rokas kulverīna (vēlāk arkebuza), berdiša (āva ar garu un izliektu asmeni koka kātā. Katrs pulks bija tērpts savas krāsas uniformā: garš stepēta audekla Kaftans un augsta cepure ar kažokādas apmali. Katrs 'pulks bija izvietots atsevišķā slobodā un to komandēja strēļu galva (pulkvedis), kuram pakļāvās virsnieki (no "bajāru bērniem): sotņiki (сотники), pjatidesjatņiki (пятидесятники) un desjatņiki (десятники). Rekrutēja jaunkareivjus no brīvajiem zemniekiem un tirgotāju kārtas - dienests bija visu mūžu un mantojams. Par pārkāpumiem tos tiesāja prikaza iekšējā tiesa. Miera laikā strēļi pildīja pastāvīgu dienestu garnizonos, pakļaujoties 1550. gadā izveidotajam Strēļu prikaza (Стрелецкий приказ) noteiktajam reglamentam. Bez tiešajiem dienesta pienākumiem, strēļiem bija pienākums celt savu kvalifikāciju, kas tika pārbaudīta ik gadu ziemas apmācības manevros. No dienesta brīvajā laikā tiem tika ļauts nodarboties ar mājamatniecību un sīktirdzniecību kā papildu ienākumu avotu, ko reglamentēja tikai uz strēļiem attiecināmi nodokļi un administratīvie noteikumi. 1650. gados ieviesa pulka komandiera, t.s. strēļu pusgalvas pakāpi. 1670. gados strēļu pulkos ieviesa pīķnešu vienības. 1680. gados notika personālsastāva unifikācija: katrā pulkā 1000 strēļu, 1 pjatisotnojs (пятисотной), 1 pristavs (пристав), 20 pjatidesjatņiki, 100 desjatņiki. Kā ieroču šķira un iedzīvotāju kārta sākti likvidēt ar 1699. gada janvāri, kad sodīja t.s. strēļu dumpja dalībniekus. Pulki pakāpeniski tika pārformēti un pārdēvēti par zaldātu pulkiem (полки солдатские)

Literatūra par šo tēmu

 • Чернов А.В. Вооруженные силы Русского Государства в 15-17 в. - Москва, 1954
 • Гейденштейн Р. Записи о Московской войне (1578-1582 гг.) - Санкт-Петербург, 1880
 • Коротков И.А. Иван Грозный. Военная деятельность. - Воениздат: Москва, 1952
 • Древняя одежда народов Восточной Европы. - Москва, 1986, С. 104
 • Перечень одежды, заготовленной в Тамбове и отправленной в 1677 г. из Воронежа на Дон для снабжения стрелецких полков. // Труды Воронежской ученой архивной комиссии. - Воронеж, V, № 3040/1814, с. 433.
 • ржи Давид. Современное состояние великой России или Московии. // Вопросы истории. 1968. № 3. С. 96.
 • Буганов В.И. Московские восстания конца XVII в. - Наука: Москва, 1969
 • Волков В.А. Войны и войска Московского государства. - Алгоритм: Москва, 2004
 • Паласиос-Фернандес Р. Московские стрельцы. «Непременные войска» Русского государства XVII ​века. // Цейхгауз. 1991. № 1, С. 8-15.
 • Рабинович М.Д. Стрельцы в первой четверти XVIII в. // Исторические записки Института истории Академии наук СССР. Т. 58. - Москва, 1956
 • Чернов А.В. Образование стрелецкого войска. // Исторические записки Института истории Академии наук СССР. Вып. 38. - Москва, 1951. С. 281-290
 • Беспалов А. Запрданный корпус. // Рейтар, 2003, № 3, С. 42-53

 • Moutchnik A. Der «Strelitzen-Aufstand» von 1698. // Volksaufstände in Russland. Von der Zeit der Wirren bis zur «Grünen Revolution» gegen die Sowjetherrschaft. / hrsg. von Heinz-Dietrich Löwe. Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, Bd. 65 - Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2006, S. 163-196. ISBN 3-447-05292-9

Resursi internetā par šo tēmu