Vikārs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Vikārs (lat. vicarius - vietnieks; vc. Wikar, sp. vicario, kr. викарий ) - Romas Katoļu Baznīcā jebkura ranga garīdznieka vietnieks, palīgs. Pats pāvests ir Jēzus vikārs zemes virsū, Svētais Krēsls ieceļ īpašu apustulisko vikāru (vicarius apostolicus), kurš vada apustulisko vikariātu, ģenerālvikārs (no lat. generalis - vispārējs) ir arhibīskapa vietnieks un saimniecības vadītājs, bīskapa vikārs (vicarius episcopalis) ir bīskapa vietnieks, draudzes vikārs (vicarius paroecialis) ir draudzes prāvesta vietnieks utt.

Litaratūra par šo tēmu

  • Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture. - Rīga: Avots, 1992., 332. un 338. lpp.