Ģenēzes metode

No ''Vēsture''
Versija 2016. gada 13. maijs, plkst. 17.25, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Vēsturiski ģenētiskā metode, arī ģenēzes jeb aprakstošā metode (kr. историко-генетический метод) - vēstures pētīšanas metode, kurā īpašības, cēloņus, pretrunas aplūko attīstībā, atspoguļojot procesu. Viena no izplatītākajām metodēm pēc pielietojuma biežuma. Tā ir pakāpeniska pētāmās realitātes kvalitatīvo īpašību, funkciju un izmaiņu atsegšana tās vēsturiskajā ģenēzes procesā, kas ļauj maksimāli objektīvi rekonstruēt pētāmo fenomenu. Izziņas process tiek veikts no atsevišķā uz kopējo, finālā to apkopojot. Pēc savas loģiskās uzbūves tā ir analītiski induktīva metode (no detaļām uz vispārīgo), bet pēc informācijas par pētāmo fenomenu formas - aprakstoša, nevis pētnieciska metode. Saprotams, tas neliedz izmantot, dažkārt pat visai plaši, arī kvantitatīvos rādītājus, taču atstājot tiem fenomenu aprakstošu lomu, nevis kā tā saturu. Metode ļauj konstatēt procesa sēloņu un seku vektorus, likumsakarības, konstatēt pētāmajam fenomenam raksturīgo. Mīnusi: nav izteiktas metodoloģijas, neuniversāla, liela autora subjektīvisma iespēja, detaļu un faktu pārbagātība, kas var novest pie atkārtošanās un kopskata pazaudēšanas (kaut tieši kopskats ļauj pilnībā novērtēt atsevišķā lomu). Bez tam metode ir ļoti darb- un laikietilpīga, vācot un sistematizējot faktoloģisko materiālu - pētnieku var pārņemt ilūzija, ka tieši tas ir galvenais viņa darbā, atstājot novārtā materiāla teorētisko analīzi. Līdz ar to drīzāk apraksta, nekā pēta. Grūti apvienot ar citām metodēm, kaut tas nepieciešams, lai tās iespaidā topošais darbs nezaudētu savu zinātnisko raksturu.

Literatūra par šo tēmu

 • Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga, 2004.
 • Varslavāns A. Ievads vēstures zinātnē. – Rīga, 2001.
 • Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. - RaKa: Rīga, 2005.

 • Topolski J. Methodology of History. - Warszawa, 1976
 • Gilbert J. Garraghan. A Guide to Historical Method. - Fordham University Press: New York, 1946. ISBN 0-8371-7132-6
 • Martha Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources : An Introduction to Historical Methods. - Cornell University Press: Ithaca, 2001. ISBN 0-8014-8560-6
 • Louis Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. - Alfred A. Knopf: New York, 1950. ISBN 0-394-30215-X
 • McCullagh C. Behan. Justifying Historical Descriptions. - Cambridge University Press: New York, 1984. ISBN 0-521-31830-0
 • Shafer R. J. A Guide to Historical Method. - The Dorsey Press: Illinois, 1974. ISBN 0-534-10825-3

 • Historische Methode. - München, 1988.

 • Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - Наука: Москва, 1987 (Москва, 2003)
 • Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. - Изд-во МГУ: Москва, 1986 - 187 С.
 • Бородкин Л.И. Количественные методы в исторических исследованиях. - Высшая школа: Москва, 1984
 • Бородкин Л.И. Методологическая парадигма в зеркале исторической информатики // Новая и новейшая история. 1997. №5. С. 85-86.
 • Количественные методы в гуманитарных науках. - Москва, 1981
 • Доорн П. Еще раз о методологии // Новая и новейшая история. 1997. №3. С. 87-98.
 • Количественные методы в советской и американской историографии / Отв. ред.И.Д. Ковальченко, В.А. Тишков. - Наука: Москва, 1983
 • Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. – Из-во «Высшая школа»: Москва, 2002
 • Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. – Ленинград, 1991
 • Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества историка). - БГУ: Минск, 2000. - 233 с.
 • Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. – ТетраСистемс: Минск, 1996 - 240 с.
 • Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учебное пособие для вузов по специальности «История» - Из-во «Высшая школа»: Москва, 1986 - 207 с.
 • Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения: Учебное пособие. - Изд-во Ростов, ун-та: Ростов-на-Дону, 1976, - 479 с.

Resursi internetā par šo tēmu