Atšķirības starp "Arheoloģija" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m (Resursi internetā par šo tēmu)
m (Resursi internetā par šo tēmu)
 
(50 starpversijas, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādītas)
1. rindiņa: 1. rindiņa:
[[Attēls:LU_VFF_arheologi.jpg‎‎‎‎‎|right|thumb|300px|LU Vēstures un filozofijas fakultātes studentu prakse - arheoloģiskie izrakumi Mežītes pilskalnā un tā apkaimē 2008. gadā. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.]]
+
[[Attēls:LU_VFF_arheologi.jpg‎‎‎‎‎|right|thumb|400px|LU VFF studentu prakse - arheoloģiskie izrakumi Mežītes pilskalnā un tā apkaimē 2008. gadā]]
'''Arheoloģija''' (no sengr. ἀρχαῖος - archaios, "sens", un λόγος - logos, "vārds"; angl. ''archaeology'', kr. ''aрхеология'') - vēstures zinātnes palīgdisciplīna, kas pēta cilvēku sabiedrības vēsturi pēc dažādiem priekšmetiem (darba rīkiem, mājsaimniecības piederumiem, ieročiem, mājokļiem, apmetnēm, nocietinājumiem, kapulaukiem, vrakiem utt.); pamatmetode ir izrakumi. Kā zinātnes disciplīna izveidojās XVIII-XIX gs. mijā Rietumeiropā.
+
'''Arheoloģija''' (no sengr. ἀρχαῖος - archaios, "sens" + λόγος - logos, "vārds"; angl. ''archaeology'', kr. ''aрхеология'') - [[vēsture]]s zinātnes apakšnozare, kas ar arheoloģiskām metodēm pēta sabiedrības vēsturi, izmantojot lietiskos vēstures avotus, t.i. arheoloģiskos pieminekļus. Kā zinātnes disciplīna izveidojās XVIII-XIX gs. mijā Rietumeiropā.  
  
'''Zemūdens arheoloģija''' – pēta arheoloģiskus pieminekļus, kas atrodas zem ūdens (jūrās, upēs, ezeros). Pie zemūdens arheoloģijas izpētes objektiem pieder nogrimuši kuģi, senas dzīvesvietas, kapulauki, kas nokļuvuši zem ūdens zemestrīču, kā arī ūdenstilpju krastu mainīšanās rezultātā. Zemūdens arheoloģija radās XX gadsimta sākumā. Sākotnēji darbu zem ūdens veica ūdenslīdēji, kopš XX gadsimta vidus to veic galvenokārt speciālisti arheologi vienkāršota tipa ūdenslīdēja tērpos. Latvijā zemūdens arheoloģiskie pētījumi veikti Vilkmuižas ezerā.
+
Arheoloģiska pētīšana (izrakšana) iznīcina pētāmo objektu, kas sastav nevis tikai no atsevišķiem metāla priekšmetiem, bet no visu senkapu vai cita vēstures pieminekļa kopuma. Svarīgais ir nevis tikai pašas atrastās mantas, bet to izvietojums un daudzi citi dati (ko fiksē ar mērījumiem, fotogŗafijām, utt.), kas tiek neatgriezeniski izpostīti pētījuma gaitā. Tāpēc darbs ir lēns, rūpīgs, daudzas zināmas senvietas tiek atstātas pētījumiem nākotnē.
  
'''Eksperimentālā arheoloģija''' ir arheoloģiskās izpētes apakšnozare, kas izmanto virkni dažādu metožu, paņēmienu, analīzes veidu un pieeju kontrolētā atdarinošā eksperimentā ar nolūku izvirzīt un pārbaudīt hipotēzes, kas balstītas uz arheoloģisko avotu materiālu. Eksperimentālās arheoloģijas produkts ir nevis priekšmets – uzceltais nams, pods utml., - bet gan informācija.
+
Kā apakšnozares tai ir virkne palīgdisciplīnu:
 +
* [[Zemūdens arheoloģija]] – pēta arheoloģiskus pieminekļus, kas atrodas zem ūdens (jūrās, upēs, ezeros). Pie zemūdens arheoloģijas izpētes objektiem pieder nogrimuši kuģi, senas dzīvesvietas, kapulauki, kas nokļuvuši zem ūdens līmeņa zemestrīču, kā arī ūdenstilpju krastu mainīšanās rezultātā. Latvijā zemūdens arheoloģiskie pētījumi veikti Vilkmuižas ezerā.
 +
* [[Eksperimentālā arheoloģija]]
 +
* [[Bioarheoloģija]] - arheoloģiskajos izrakumos iegūto cilvēka skeleta kaulu (antropoloģiskā materiāla) vispusīga analīze, pēc kuras iespējams rekonstruēt seno iedzīvotāju dzīvesveidu un raksturot tā kvalitāti. Plaši izmanto citu humanitāro, tehnisko un dabas zinātņu sasniegumus.
 +
* [[Dendrohronoloģija]]
  
== Literatūra ==
+
Skat. arī [[melnie arheologi]], [[radioaktīvā oglekļa datēšana]]
 +
 
 +
==== Literatūra par šo tēmu ====
  
 
* Bērziņš V., Dumpe B. Ēdiena eksperimentāla gatavošana, lietojot neolīta laika māla trauku rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 2005 - Nr.1
 
* Bērziņš V., Dumpe B. Ēdiena eksperimentāla gatavošana, lietojot neolīta laika māla trauku rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 2005 - Nr.1
18. rindiņa: 24. rindiņa:
 
* Arheoloģija un etnogrāfija. / atb. red. A.Caune. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1996.
 
* Arheoloģija un etnogrāfija. / atb. red. A.Caune. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1996.
 
* Arheoloģija un etnogrāfija : Latvijas Lauku apmetņu un to celtniecības vēstures problēmas 17.-20. gs. / atb. red. S.Cimermanis. - Rīga: Zinātne, 1979.
 
* Arheoloģija un etnogrāfija : Latvijas Lauku apmetņu un to celtniecības vēstures problēmas 17.-20. gs. / atb. red. S.Cimermanis. - Rīga: Zinātne, 1979.
 +
* Arheologu pētījumi Latvijā 2008/2009. - Latvijas Arheologu biedrība: Rīga, 2011.
 +
* Arheologs Dr. phil. Dr. hist. profesors Francis Aleksandrs Balodis (1882–1947): Biobibliogrāfija. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2007. – 123 lpp.
 +
* Arheologu pētījumi Latvijā 2004. un 2005. gadā / Sast. I. Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2006. – 135 lpp.
 +
* Arheoloģija un etnogrāfija. 18. laid. / Atb. red. A. Caune. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 1996. – 239 lpp.
 +
* Arheoloģija un etnogrāfija. 19. laid. / Atb. red. Ē. Mugurēvičs. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 1997. – 176 lpp.
 +
* Arheoloģija un etnogrāfija. 20. laid.: Pētījumi par Kurzemi un Zemgali / Atb. red. Ē. Mugurēvičs. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2000. – 235 lpp.
 +
* Arheoloģija un etnogrāfija. 21. laid.: Pētījumi par akmens laikmetu un agro metālu periodu / Atb. red. A. Vasks. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2003. – 154 lpp.
 +
* Arheoloģija un etnogrāfija. 22. laid.: Veltījums arheoloģes Elvīras Šnores 100 gadu jubilejas atcerei / Sast. Ieva OSE. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2005. – 279 lpp.
 +
* Arheoloģija un etnogrāfija. 23. laid.: Veltījums seno apģērbu pētniecei arheoloģei Dr. habil. hist. Annai Zariņai 85 gadu jubilejā / Sast. Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2006. – 367 lpp.
 +
* Vasks Andrejs. Latvijas arheologu veikums 1992. un 1993. gadā. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1994. Nr.3., 188.-191. lpp.
 +
* Loze Ilze. Eiropas arheologu asociācijas dibināšana. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1994. Nr.3., 191.-192. lpp.
 +
* Apals Jānis. Arheoloģiskie eksperimenti un rekonstrukcijas. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1995. Nr.1., 33.-43. lpp.
 +
* Antonija Vilcāne. LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļa laikā no 1995. līdz 2011. gadam: reorganizācija, paaudžu maiņa, pētījumi. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2011. Nr.2., 65.–87. lpp.
 +
* Mugurēvičs Ēvalds. Latvijas vēstures institūta arheologu darbs piecdesmit gados. // Latvijas vēstures institūta žurnāls, 1995., Nr4., - 48.-91. lpp.
 +
----
 
* Bulletin of Experimental Archaeology No.8. – Southampton: Department of Adult Education, University of Southampton, 1987
 
* Bulletin of Experimental Archaeology No.8. – Southampton: Department of Adult Education, University of Southampton, 1987
 
* Mathieu J. R. (ed.) Experimental Archeology, replicating past objects, behaviours and processes, BAR International Series 1035, 2002
 
* Mathieu J. R. (ed.) Experimental Archeology, replicating past objects, behaviours and processes, BAR International Series 1035, 2002
 
* Reynolds P. The Nature of Experiments in Archaeology // Hardings A.F. (ed.) Experiment and Design in Archaeology. – Oxford: Oxbow Books, 1999
 
* Reynolds P. The Nature of Experiments in Archaeology // Hardings A.F. (ed.) Experiment and Design in Archaeology. – Oxford: Oxbow Books, 1999
 +
* Inside Latvian Archaeology / ed. O. W. Jensen, H. Karlsson, A. Vijups. – Göteborg, 1999. (Gotarc Series A, Vol. 2)
 +
----
 
* Авдусин Д. А. Археология СССР. — Москва, 1967
 
* Авдусин Д. А. Археология СССР. — Москва, 1967
 
* Авдусин Д. А. Археологические разведки и раскопки. — Москва, 1959
 
* Авдусин Д. А. Археологические разведки и раскопки. — Москва, 1959
26. rindiņa: 49. rindiņa:
 
* Блаватский В. Д. Античная полевая археология. — Москва, 1967
 
* Блаватский В. Д. Античная полевая археология. — Москва, 1967
 
* Малинова Р. Малина Я. Прыжок в прошлое. – Москва, 1988.
 
* Малинова Р. Малина Я. Прыжок в прошлое. – Москва, 1988.
 +
* Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. – Из-во «Высшая школа»: Москва, 2002
  
== Resursi internetā par šo tēmu ==
+
==== Resursi internetā par šo tēmu ====
  
 
* [http://www.lvi.lv/lv/arhnod.htm LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļa]
 
* [http://www.lvi.lv/lv/arhnod.htm LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļa]
* [http://www.arheo.lv/ Eksperimentālā arheoloģija un vēstures rekonstrukcija (latv. val.)]
+
* [http://www.arheologubiedriba.lv/ Latvijas Arheologu biedrība]
 +
* [http://www.arheo.lv/ Eksperimentālā arheoloģija un vēstures rekonstrukcija]
 
* [http://www.catholic.lv/seminars/resursi/bibelesarheolog/Bibelestituls.htm Pr. Jānis Aglonietis OP (tēvs Alberts). Bībeles arheoloģija]
 
* [http://www.catholic.lv/seminars/resursi/bibelesarheolog/Bibelestituls.htm Pr. Jānis Aglonietis OP (tēvs Alberts). Bībeles arheoloģija]
 
* [http://www.lu.lv/laikraksts/viedoklis/91/index.html LU avīze - Zemītis G. Arheoloģija ir zinātne.]
 
* [http://www.lu.lv/laikraksts/viedoklis/91/index.html LU avīze - Zemītis G. Arheoloģija ir zinātne.]
 +
* [http://mantojums.lv/_rict_text/docs/arheolog_mantojums.doc Likums “Par Eiropas konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai” 5.06.2003. (.doc)]
 +
* [http://www.lzp.gov.lv/parskati/LZP2009_5EK.pdf  Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijas aktuālas problēmas // LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009. gadā., 195.-196. lpp. (.pdf)]
 +
* [http://www.ku.lt/leidykla/Archaeologia_BALTICA.php žurnāls "Archaeologia BALTICA"]
 +
* [http://gramataselektroniski.wordpress.com/2011/02/20/celvedis-latvijas-senvesture-arnis-radins/ Radiņš Arnis. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. - Zvaigzne ABC: Rīga, 1996. - 299 lpp.] ISBN 9984-04-260-X
 
----
 
----
 +
* [http://www.allaboutarchaeology.org/ Archaeology: Unearthing History - allaboutarchaeology.org]
 
* [http://www.ipl.org/div/subject/browse/soc06.00.00 Resursu internetā katalogs (angļu val.)]
 
* [http://www.ipl.org/div/subject/browse/soc06.00.00 Resursu internetā katalogs (angļu val.)]
* [http://www.worldarchaeologicalcongress.org/site/home.php World Archaeological Congress (angļu val.)]
+
* [http://www.worldarchaeologicalcongress.org/site/home.php World Archaeological Congress]
 
* [http://www.herder-institut.de/index.php?id=3038&lang=le&sach=Arheoloģija%20un%20arheoloģiskās%20kultūras Herdera institūts. Arheoloģija un arheoloģiskās kultūras.]
 
* [http://www.herder-institut.de/index.php?id=3038&lang=le&sach=Arheoloģija%20un%20arheoloģiskās%20kultūras Herdera institūts. Arheoloģija un arheoloģiskās kultūras.]
 
* [http://archaeology.kiev.ua/ Austrumeiropas arheoloģijas serveris (krievu un angļu val.)]
 
* [http://archaeology.kiev.ua/ Austrumeiropas arheoloģijas serveris (krievu un angļu val.)]
* [http://www.antony-aubert.org/archeosubaquatique.htm Antony Aubert - jūras arheoloģija (angļu val.)]
+
* [http://www.antony-aubert.org/archeosubaquatique.htm Antony Aubert - jūras arheoloģija]
* [http://www.southampton.ac.uk/archaeology/cma/ Southemptonas universitātes jūras arheoloģijas centrs (angļu val.)]
+
* [http://www.southampton.ac.uk/archaeology/cma/ Southemptonas universitātes jūras arheoloģijas centrs]
 
* [http://www.pozi.pl/ Experimental archaeology, Archeoparagliding, Reconstructions]
 
* [http://www.pozi.pl/ Experimental archaeology, Archeoparagliding, Reconstructions]
 
* [http://www.african-archaeology.net/index.html The African-Archaeology and Anthropology]
 
* [http://www.african-archaeology.net/index.html The African-Archaeology and Anthropology]
 
* [http://seaa-web.org/ The Society for East Asian Archaeology (SEAA)]
 
* [http://seaa-web.org/ The Society for East Asian Archaeology (SEAA)]
 +
* [http://www.geocities.com/oxfordarchsoc/index.html Oxford University Archaeological Society (OUAS)]
 +
* [http://www.e-a-a.org/codeprac.htm The European Association of Archaeologists Code of Practice]
 +
----
 +
* [http://www.archaeologie-krefeld.de/ Archaologie in Krefeld]
 +
* [http://www.bda.at/documents/875518620.pdf Standards für die konservatorische Behandlung von archäologischen Funden]
 
----
 
----
 
* [http://www.archaeolog.ru/ Институт археологии РАН]
 
* [http://www.archaeolog.ru/ Институт археологии РАН]
 
* [http://www.archeo.ru/ Институт истории материальной культуры РАН]
 
* [http://www.archeo.ru/ Институт истории материальной культуры РАН]
 
* [http://www.archaeology.ru/ Российская археология]
 
* [http://www.archaeology.ru/ Российская археология]
 +
* [http://www.archeologia.ru/ Aрхеология России - Открытая библиотека]
 
* [http://megalith.ru/ Российский мегалитический портал]
 
* [http://megalith.ru/ Российский мегалитический портал]
 
* [http://archaeology.kiev.ua/ Сервер восточно-европейской археологии]
 
* [http://archaeology.kiev.ua/ Сервер восточно-европейской археологии]
54. rindiņa: 90. rindiņa:
 
* [http://monar.ru/download/arheol/Lashkarev_Arheol.pdf Bībeles arheoloģija - raksti, referāti, pētījumi]
 
* [http://monar.ru/download/arheol/Lashkarev_Arheol.pdf Bībeles arheoloģija - raksti, referāti, pētījumi]
 
* [http://annals.xlegio.ru/other/opit_met.htm Гриневич К.Э. Опыт методологии археологической науки. 1926]
 
* [http://annals.xlegio.ru/other/opit_met.htm Гриневич К.Э. Опыт методологии археологической науки. 1926]
 +
* [http://mirknig.com/knigi/history/1181463706-analiz-arheologicheskih-istochnikov-vozmozhnosti-formalizovannogo-podhoda.html Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер Я.А. Анализ археологических источников (возможности формализованного подхода) - Наука: Москва, 1975]
 +
* [http://mirknig.com/knigi/history/1181291531-arxeologicheskie-istochniki.html Клейн Л.С. Археологические источники. - Ленинград, 1978]
 +
* [http://eurasianarcheology.mybb.ru/ Археология евразийских степей]
 +
* [http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-arheologii-antropologii-i-etnografii Вестник археологии, антропологии и этнографии]
 +
* [http://www.archeo.ru/izdaniya-1/rossiiskii-arheologicheskii-ezhegodnik/vypuski-ezhegodnika/texts/rossiiskii-arheologicheskii-ezhegodnik-2016-no5-6.-soderzhanie Российский археологический ежегодник, 2016, №5-6.]
  
[[Kategorija:Vēstures zinātne]]
 
 
[[Kategorija:Arheoloģija]]
 
[[Kategorija:Arheoloģija]]

Pašreizējā versija, 2016. gada 16. decembris, plkst. 08.58

LU VFF studentu prakse - arheoloģiskie izrakumi Mežītes pilskalnā un tā apkaimē 2008. gadā

Arheoloģija (no sengr. ἀρχαῖος - archaios, "sens" + λόγος - logos, "vārds"; angl. archaeology, kr. aрхеология) - vēstures zinātnes apakšnozare, kas ar arheoloģiskām metodēm pēta sabiedrības vēsturi, izmantojot lietiskos vēstures avotus, t.i. arheoloģiskos pieminekļus. Kā zinātnes disciplīna izveidojās XVIII-XIX gs. mijā Rietumeiropā.

Arheoloģiska pētīšana (izrakšana) iznīcina pētāmo objektu, kas sastav nevis tikai no atsevišķiem metāla priekšmetiem, bet no visu senkapu vai cita vēstures pieminekļa kopuma. Svarīgais ir nevis tikai pašas atrastās mantas, bet to izvietojums un daudzi citi dati (ko fiksē ar mērījumiem, fotogŗafijām, utt.), kas tiek neatgriezeniski izpostīti pētījuma gaitā. Tāpēc darbs ir lēns, rūpīgs, daudzas zināmas senvietas tiek atstātas pētījumiem nākotnē.

Kā apakšnozares tai ir virkne palīgdisciplīnu:

 • Zemūdens arheoloģija – pēta arheoloģiskus pieminekļus, kas atrodas zem ūdens (jūrās, upēs, ezeros). Pie zemūdens arheoloģijas izpētes objektiem pieder nogrimuši kuģi, senas dzīvesvietas, kapulauki, kas nokļuvuši zem ūdens līmeņa zemestrīču, kā arī ūdenstilpju krastu mainīšanās rezultātā. Latvijā zemūdens arheoloģiskie pētījumi veikti Vilkmuižas ezerā.
 • Eksperimentālā arheoloģija
 • Bioarheoloģija - arheoloģiskajos izrakumos iegūto cilvēka skeleta kaulu (antropoloģiskā materiāla) vispusīga analīze, pēc kuras iespējams rekonstruēt seno iedzīvotāju dzīvesveidu un raksturot tā kvalitāti. Plaši izmanto citu humanitāro, tehnisko un dabas zinātņu sasniegumus.
 • Dendrohronoloģija

Skat. arī melnie arheologi, radioaktīvā oglekļa datēšana

Literatūra par šo tēmu

 • Bērziņš V., Dumpe B. Ēdiena eksperimentāla gatavošana, lietojot neolīta laika māla trauku rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 2005 - Nr.1
 • Dumpe B. Jauni atzinumi par neolīta klājošās auklas keramiku. // Arheoloģija un etnogrāfija XXI. – Rīga, 2003.
 • Apals J. Arheoloģiskie eksperimenti un rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 1995. – Nr.2
 • Apals Jānis. Arheoloģiskie pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā. - Rīga: Zinātne, 1986.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : apcerējumi par Austrumlatvijas iedzīvotāju materiālās kultūras un dzīves veida vēsturi. / atb. red. S.Cimermanis. - Rīga: Zinātne, 1973.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : apcerējumi par Latvijas materiālās un garīgās kultūras pieminekļu tipoloģiju un hronoloģiju. / atb. red. Ē.Murgēvičs. - Rīga: Zinātne, 1974.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : apcerējumi par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves tradīciju vēsturi. / sast. A.Bīrons. - Rīga: Zinātne, 1970.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : apcerējumi par viduslaiku pilīm un pilsētām Latvijas teritorijā. / atb. red. Ē. Mugurēvičs. - Rīga: Zinātne, 1983.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. / atb. red. A.Caune. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1996.
 • Arheoloģija un etnogrāfija : Latvijas Lauku apmetņu un to celtniecības vēstures problēmas 17.-20. gs. / atb. red. S.Cimermanis. - Rīga: Zinātne, 1979.
 • Arheologu pētījumi Latvijā 2008/2009. - Latvijas Arheologu biedrība: Rīga, 2011.
 • Arheologs Dr. phil. Dr. hist. profesors Francis Aleksandrs Balodis (1882–1947): Biobibliogrāfija. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2007. – 123 lpp.
 • Arheologu pētījumi Latvijā 2004. un 2005. gadā / Sast. I. Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2006. – 135 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 18. laid. / Atb. red. A. Caune. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 1996. – 239 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 19. laid. / Atb. red. Ē. Mugurēvičs. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 1997. – 176 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 20. laid.: Pētījumi par Kurzemi un Zemgali / Atb. red. Ē. Mugurēvičs. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2000. – 235 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 21. laid.: Pētījumi par akmens laikmetu un agro metālu periodu / Atb. red. A. Vasks. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2003. – 154 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 22. laid.: Veltījums arheoloģes Elvīras Šnores 100 gadu jubilejas atcerei / Sast. Ieva OSE. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2005. – 279 lpp.
 • Arheoloģija un etnogrāfija. 23. laid.: Veltījums seno apģērbu pētniecei arheoloģei Dr. habil. hist. Annai Zariņai 85 gadu jubilejā / Sast. Ieva Ose. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2006. – 367 lpp.
 • Vasks Andrejs. Latvijas arheologu veikums 1992. un 1993. gadā. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1994. Nr.3., 188.-191. lpp.
 • Loze Ilze. Eiropas arheologu asociācijas dibināšana. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1994. Nr.3., 191.-192. lpp.
 • Apals Jānis. Arheoloģiskie eksperimenti un rekonstrukcijas. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1995. Nr.1., 33.-43. lpp.
 • Antonija Vilcāne. LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļa laikā no 1995. līdz 2011. gadam: reorganizācija, paaudžu maiņa, pētījumi. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2011. Nr.2., 65.–87. lpp.
 • Mugurēvičs Ēvalds. Latvijas vēstures institūta arheologu darbs piecdesmit gados. // Latvijas vēstures institūta žurnāls, 1995., Nr4., - 48.-91. lpp.

 • Bulletin of Experimental Archaeology No.8. – Southampton: Department of Adult Education, University of Southampton, 1987
 • Mathieu J. R. (ed.) Experimental Archeology, replicating past objects, behaviours and processes, BAR International Series 1035, 2002
 • Reynolds P. The Nature of Experiments in Archaeology // Hardings A.F. (ed.) Experiment and Design in Archaeology. – Oxford: Oxbow Books, 1999
 • Inside Latvian Archaeology / ed. O. W. Jensen, H. Karlsson, A. Vijups. – Göteborg, 1999. (Gotarc Series A, Vol. 2)

 • Авдусин Д. А. Археология СССР. — Москва, 1967
 • Авдусин Д. А. Археологические разведки и раскопки. — Москва, 1959
 • Монгайт А. Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. — Москва, 1966
 • Блаватский В. Д. Античная полевая археология. — Москва, 1967
 • Малинова Р. Малина Я. Прыжок в прошлое. – Москва, 1988.
 • Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. – Из-во «Высшая школа»: Москва, 2002

Resursi internetā par šo tēmu