Erigena Joanns Skots

No ''Vēsture''
Versija 2009. gada 3. jūnijs, plkst. 20.03, kādu to atstāja Hansons Arturs (Diskusija | devums)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Joanns Skots Erigena (lat. Joannes Scotus Erigena, ~815.-877.) - teologs, filosofs sholastikas aizsācējs Rietumeiropā, tulks un dzejnieks. Dzimis ap 815. gadu Īrijā (kas bija iemesls viņa iesaukai Ériu - "Īrija" + γένος, genos - "dzimta"). Pēc Reimsas bīskapa Hinkmara ielūguma 50. gados ieradās Francijā, lai piedalītos disputā par dievišķo nolemtību, kā rezultātā tapa traktāts "Par nolemtību". Gadsimta vidū tika uzaicināts uz karaļa Šarla Plikpaura galmu, kur vadīja skolu un tulkoja no sengrieķu uz latīņu valodu antīkās filosofijas klasiķus (Dionīsiju, Maksimu Apliecinātāju, Gregoru no Nisas u.c.). Te arī tapa viņa nozīmīgākais darbs "Par dabas iedalījumu" (~862.-866.). Savu mācību veidoja uz neoplatonisma pamata. Esamību iedalīja 4 "dabās": 1) neradītā, bet radošā - Dievs kā visa esošā avots; bez veida, neizsakāms un aptverams tikai lietu esamībā; 2) radītā un radošā - dievišķās idejas, kas izpaužas kā pirmcēloņi, jo ideālo pasauli radījis Dievs no sevis paša un tā pastāv mūžīgi; 3) radītā un neradošā - jutekliski uztveramā pasaule, kas ir vienotās ideālās pasaules izpausme lietu daudzveidībā; 4) neradītā un neradošā - Dievs, kas tiek uztverts kā visu lietu gala mērķis. Lietu izveidošanos saistīja ar cilvēka krišanu grēkā, kad cilvēks atkrita no Dieva. Taču ar laiku grēks tiek izpirkts, un visas lietas atgriežas pie Dieva. Vēlāk, XI gs. Erigenas idejas Baznīca nosodīja kā novirzi no kristietības, bet 1684. gadā iekļāva "Nerekomendējamo grāmatu sarakstā".

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 110.-111. lpp.

 • Иоанн Скот Эриугена. Фрагменты из «О божественном предопределении» // Знание за пределами науки. - Москва, 1996
 • Иоанн Скот Эриугена. Перифюсеон («О природах»), из кн. 1. // Философия природы в античности и в Средние века. - Москва, 2000
 • Иоанн Скот Эриугена. Перифюсеон («О природах»), из кн. 3. // Средние века. - Москва, 1994 - Т. 57; 1995 - Т. 58.
 • Иоанн Скот Эриугена. Гомилия на Пролог Евангелия от Иоанна. - Москва, 1995
 • Иоанн Скот Эриугена. Поэзия. // Памятники средневековой латинской литературы IV-IХ вв. - Москва, 1970
 • Эриугена Иоанн Скотт. Перифюсеон, или о разделении природы. // Вопросы философии. 2000, № 1, С. 147-160.
 • Бриллиантов Л.И. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эриугены. - Москва, 1998
 • Соколов В.В. Средневековая философия. - Москва, 1979
 • Петров В.В. Парадоксальная логика Эриугены в Перифюсеон. // Философия природы в Античности и в Средние века. - Москва, 1998, С. 167-217.
 • Петров В.В. Accessus lohannis. // Иоанн Скотт Эриугена. Гомилия на Пролог Евангелия от Иоанна. - Москва, 1995
 • Хомяков М.Б. Иоанн Скотт Эриугена и рождение схоластики. // Вопросы философии. 2000, № 1, С. 142-146.

Resursi internetā par šo tēmu