Atšķirības starp "Klasifikācijas metode" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
(jauns šķirklis)
 
m
19. rindiņa: 19. rindiņa:
 
* Visual History. Ein Studienbuch. – Berlin, 2006
 
* Visual History. Ein Studienbuch. – Berlin, 2006
 
----
 
----
* Абрамов В. Математические методы в исторических исследованиях. - Саранск, 1998
 
 
* Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - Наука: Москва, 1987 (Москва, 2003)
 
* Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - Наука: Москва, 1987 (Москва, 2003)
* Споры о главном. - Москва, 1993
 
 
* Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. - Изд-во МГУ: Москва, 1986 - 187 С.
 
* Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. - Изд-во МГУ: Москва, 1986 - 187 С.
 
* Бородкин Л.И. Количественные методы в исторических исследованиях. - Высшая школа: Москва, 1984
 
* Бородкин Л.И. Количественные методы в исторических исследованиях. - Высшая школа: Москва, 1984
 
* Бородкин Л.И. Методологическая парадигма в зеркале исторической информатики // Новая и новейшая история. 1997. №5. С. 85-86.
 
* Бородкин Л.И. Методологическая парадигма в зеркале исторической информатики // Новая и новейшая история. 1997. №5. С. 85-86.
* Белова Е.Б., Бородкин Л.И., Гарскова И.М. и др. Историческая информатика. - Москва, 1996
 
* Бородкин Л.И. Контент-анализ и проблемы исторических источников. // Математика визучении средневековых повествовательных источников. – Москва, 1986
 
* Бородкин Л.И., Милов Л.В., Морозова Л.Е. К вопросу о формальном анализе авторскихособенностей стиля в произведениях Древней Руси // Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. - Москва, 1977
 
 
* Количественные методы в гуманитарных науках. - Москва, 1981
 
* Количественные методы в гуманитарных науках. - Москва, 1981
 
* Доорн П. Еще раз о методологии // Новая и новейшая история. 1997. №3. С. 87-98.
 
* Доорн П. Еще раз о методологии // Новая и новейшая история. 1997. №3. С. 87-98.
* Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. - Изд-во МГУ: Москва, 1994. - 215 c.
 
* Моисеенко Т.Л. Методы анализа маркетизации крестьянского хозяйства России // ЭВМ и математические методы в исторических исследованиях. - РАН: Москва, 1994.
 
* Дробижев В.З. Методы статистической обработки протоколов ВСНХ (1917–1929) // Вестник МГУ. Серия "История". 1965. №6
 
* Кащенко С.Г. Статистические методы в исторических исследованиях. - Ленинград, 1989
 
* Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. - Канон+РООИ "Реабилитация": Москва, 2008 - C. 544, ISBN 978-5-88373-099-2
 
* Количественные методы в советской и американской историографии / Отв. ред.И.Д. Ковальченко, В.А. Тишков. - Наука: Москва, 1983
 
* Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. – Из-во «Высшая школа»: Москва, 2002
 
* Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. – Ленинград, 1991
 
 
* Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества историка). - БГУ: Минск, 2000. - 233 с.
 
* Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества историка). - БГУ: Минск, 2000. - 233 с.
 
* Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. – ТетраСистемс: Минск, 1996 - 240 с.
 
* Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. – ТетраСистемс: Минск, 1996 - 240 с.
 
* Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учебное пособие для вузов по специальности «История» - Из-во «Высшая школа»: Москва, 1986 - 207 с.
 
* Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учебное пособие для вузов по специальности «История» - Из-во «Высшая школа»: Москва, 1986 - 207 с.
 
* Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения: Учебное пособие. - Изд-во Ростов, ун-та: Ростов-на-Дону, 1976, - 479 с.
 
* Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения: Учебное пособие. - Изд-во Ростов, ун-та: Ростов-на-Дону, 1976, - 479 с.
* Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. – Аспект Пресс: Москва, 2002 – 319 с.
 
  
 
==== Resursi internetā par šo tēmu ====
 
==== Resursi internetā par šo tēmu ====

Versija, kas saglabāta 2016. gada 13. maijs, plkst. 17.31

Vēstures pētīšanas metodes (an. historical method, kr. методы исторического исследования, методология истории) - vēstures pētīšanas metode, kuru izmanto, lai pēc iespējas iegūtu jaunu informāciju. Sāk ar tēmas klasifikāciju prātā, tad klasificē apkopojamos materiālus, bet tos apstrādājot, visbiežāk rodas jauna klasifikācija.

Literatūra par šo tēmu

 • Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga, 2004.
 • Varslavāns A. Ievads vēstures zinātnē. – Rīga, 2001.
 • Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. - RaKa: Rīga, 2005.

 • The Postmodern History Reader. - London, New York, 1998
 • Topolski J. Methodology of History. - Warszawa, 1976
 • Gilbert J. Garraghan. A Guide to Historical Method. - Fordham University Press: New York, 1946. ISBN 0-8371-7132-6
 • Martha Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources : An Introduction to Historical Methods. - Cornell University Press: Ithaca, 2001. ISBN 0-8014-8560-6
 • Louis Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. - Alfred A. Knopf: New York, 1950. ISBN 0-394-30215-X
 • McCullagh C. Behan. Justifying Historical Descriptions. - Cambridge University Press: New York, 1984. ISBN 0-521-31830-0
 • Shafer R. J. A Guide to Historical Method. - The Dorsey Press: Illinois, 1974. ISBN 0-534-10825-3

 • Haupt H.G., Kocka J. Geschichte und Vergleich. - Frankfurt am Main, 1996
 • Historische Methode. - München, 1988.
 • Visual History. Ein Studienbuch. – Berlin, 2006

 • Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - Наука: Москва, 1987 (Москва, 2003)
 • Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. - Изд-во МГУ: Москва, 1986 - 187 С.
 • Бородкин Л.И. Количественные методы в исторических исследованиях. - Высшая школа: Москва, 1984
 • Бородкин Л.И. Методологическая парадигма в зеркале исторической информатики // Новая и новейшая история. 1997. №5. С. 85-86.
 • Количественные методы в гуманитарных науках. - Москва, 1981
 • Доорн П. Еще раз о методологии // Новая и новейшая история. 1997. №3. С. 87-98.
 • Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества историка). - БГУ: Минск, 2000. - 233 с.
 • Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. – ТетраСистемс: Минск, 1996 - 240 с.
 • Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учебное пособие для вузов по специальности «История» - Из-во «Высшая школа»: Москва, 1986 - 207 с.
 • Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения: Учебное пособие. - Изд-во Ростов, ун-та: Ростов-на-Дону, 1976, - 479 с.

Resursi internetā par šo tēmu