Atšķirības starp "Klasifikācijas metode" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m
m
1. rindiņa: 1. rindiņa:
'''Vēstures pētīšanas metodes''' (an. ''historical method'', kr. ''методы исторического исследования, методология истории'') - [[Vēstures pētīšanas metodes|vēstures pētīšanas metode]], kuru izmanto, lai pēc iespējas iegūtu jaunu informāciju. Sāk ar tēmas klasifikāciju prātā, tad klasificē apkopojamos materiālus, bet tos apstrādājot, visbiežāk rodas jauna klasifikācija.
+
'''Vēstures pētīšanas metodes''' (an. ''historical method'', kr. ''методы исторического исследования, методология истории'') - [[Vēstures pētīšanas metodes|vēstures pētīšanas metode]], kuru izmanto, lai pēc iespējas iegūtu jaunu informāciju. Sāk ar tēmas klasifikāciju prātā, tad klasificē apkopojamos materiālus, bet tos apstrādājot, visbiežāk rodas jauna klasifikācija. Dabiskā klasifikācija prātā veidojas pēc būtiskajām pazīmēm, savukārt mākslīgo kvalifikāciju veido, ņemot par pamatu intelektuālās konstrukcijas, piemēram, hronoloģiski, pēc alfabēta u.tml. Katrs klasifikācijas tips parāda aplūkojamo informāciju no cita skatu punkta, atklāj citu tās aspektu. Cik plaši un dziļi pētīt, kas atkarīgs no pētnieka veselā saprāta un sagatavotības.
  
 
==== Literatūra par šo tēmu ====
 
==== Literatūra par šo tēmu ====

Versija, kas saglabāta 2016. gada 13. maijs, plkst. 18.52

Vēstures pētīšanas metodes (an. historical method, kr. методы исторического исследования, методология истории) - vēstures pētīšanas metode, kuru izmanto, lai pēc iespējas iegūtu jaunu informāciju. Sāk ar tēmas klasifikāciju prātā, tad klasificē apkopojamos materiālus, bet tos apstrādājot, visbiežāk rodas jauna klasifikācija. Dabiskā klasifikācija prātā veidojas pēc būtiskajām pazīmēm, savukārt mākslīgo kvalifikāciju veido, ņemot par pamatu intelektuālās konstrukcijas, piemēram, hronoloģiski, pēc alfabēta u.tml. Katrs klasifikācijas tips parāda aplūkojamo informāciju no cita skatu punkta, atklāj citu tās aspektu. Cik plaši un dziļi pētīt, kas atkarīgs no pētnieka veselā saprāta un sagatavotības.

Literatūra par šo tēmu

 • Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga, 2004.
 • Varslavāns A. Ievads vēstures zinātnē. – Rīga, 2001.
 • Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. - RaKa: Rīga, 2005.

 • The Postmodern History Reader. - London, New York, 1998
 • Topolski J. Methodology of History. - Warszawa, 1976
 • Gilbert J. Garraghan. A Guide to Historical Method. - Fordham University Press: New York, 1946. ISBN 0-8371-7132-6
 • Martha Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources : An Introduction to Historical Methods. - Cornell University Press: Ithaca, 2001. ISBN 0-8014-8560-6
 • Louis Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. - Alfred A. Knopf: New York, 1950. ISBN 0-394-30215-X
 • McCullagh C. Behan. Justifying Historical Descriptions. - Cambridge University Press: New York, 1984. ISBN 0-521-31830-0
 • Shafer R. J. A Guide to Historical Method. - The Dorsey Press: Illinois, 1974. ISBN 0-534-10825-3

 • Haupt H.G., Kocka J. Geschichte und Vergleich. - Frankfurt am Main, 1996
 • Historische Methode. - München, 1988.
 • Visual History. Ein Studienbuch. – Berlin, 2006

 • Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - Наука: Москва, 1987 (Москва, 2003)
 • Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. - Изд-во МГУ: Москва, 1986 - 187 С.
 • Бородкин Л.И. Количественные методы в исторических исследованиях. - Высшая школа: Москва, 1984
 • Бородкин Л.И. Методологическая парадигма в зеркале исторической информатики // Новая и новейшая история. 1997. №5. С. 85-86.
 • Количественные методы в гуманитарных науках. - Москва, 1981
 • Доорн П. Еще раз о методологии // Новая и новейшая история. 1997. №3. С. 87-98.
 • Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества историка). - БГУ: Минск, 2000. - 233 с.
 • Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. – ТетраСистемс: Минск, 1996 - 240 с.
 • Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учебное пособие для вузов по специальности «История» - Из-во «Высшая школа»: Москва, 1986 - 207 с.
 • Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения: Учебное пособие. - Изд-во Ростов, ун-та: Ростов-на-Дону, 1976, - 479 с.

Resursi internetā par šo tēmu