Kontentanalīzes metode

No ''Vēsture''
Versija 2013. gada 12. marts, plkst. 16.52, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kontentanalīze (an. content-analysis, vc. Inhaltsanalyse, kr. Контент-анализ) satura analīze jeb Žaka Kaizera metode - vēstures pētīšanas metode kurā kultūras parādības analizē ar dabas zinātņu metodoloģiju. Kontentanalīze orientēta uz pētāmā materiāla saturu un sistematizēšanu, tā nosaka, kā analizēt dokumentus un tekstus, tādējādi zināma daudzuma saturā sistemātiskā veidā meklējot izvirzītās kategorijas. Pētāmo materiālu skata nevis kā fiziskus notikumus, bet gan kā tekstu, attēlu un izteikumu reprezentācijas, kas radītas ar mērķi, lai tās lasītu, redzētu un interpretētu. Tas padara secinājumus šķietami ticamākus un argumentētākus. Pirmo reizi kontentanalīze tiek izmantota starpkaru periodā, kad sociālās zinātnes gribēja izmērīt masu mediju precizitāti. Tālāk kontentanalīzi attīstīja 2.PK laikā, identificējot vācu radioziņu informācijas formas. Kontentanalīze ir tekstu (attēlu) simbolisko īpatnību sasaiste ar kultūras kontekstu. Kontentanalīze ir balstīta uz noteiktu vizuālo elementu atkārtošanās biežumu noteiktā paraugattēlu grupā un šī biežuma tendenču analīzi.[1] Svarīgi, lai šis kopums tiktu veidots tā, lai atbilstu pētījumā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Izmantojot kontentanalīzi, ne vienmēr ir nepieciešams izmantot 100% visus svarīgos materiālus, jo kontentanalīze savā būtībā balstās uz parauga procedūrām. Avotiem ir jābūt gan reprezentatīviem, gan nozīmīgiem. Šī te pieeja ietver centienus no visa pieejamā daudzuma attēlu izvēlēties noteikta (arī paša definēta) principa noteiktu skaitu attēlu, kas kļūst par „paraugu”. Ir vairākas atlases metodes:

 1. Random;
 2. Stratified – ja ir dažādas grupas, tad no tām noteiktu skaitu no katras
 3. Sistemātiskā – katru 2., katru 6. u.tml.
 4. Cluster – dažādas grupas random.

Nākamais solis ir attēlu kodēšana pa kategorijām:

 1. Visiem attēla elementiem ir jābūt ietvertiem kādā no kategorijām
 2. Kategorijas nevar pārklāties
 3. Kategorijām ir jābūt analītiski apstrādājamām un pētījumam nozīmīgām

Piemēram, attēlu analīzē, darba principi kā ar jebkuru citu avotu: aplūko kā kopumu, apkopo savas pētāmās tēmas kopumu, analizē. Tad uzdod jautājumu: kā vienu un to pašu tēmu pasniedz dažādi avoti (piem, preses izdevumi), kādas tēmas parādās un dominē dažādu valstu vai vienas valsts dažādu iekārtu vēstures mācību grāmatās, kāds ir attēlu ideoloģiskais segments dažādas izcelsmes avotos? Piemēram, attēlu kopumu sadala detaļās, lai gūtu maksimāli daudz informāciju: nosaka izpildes tehniku (zīmējums, fotogrāfija, glezna utt.), konstatē autoru (vismaz hipotēzes līmenī), kvalitāte, profesionāļa vai amatiera darbs, oriģināls vai pārpublicējums, tapšanas laiks (ja reprodukcija, tad kur ir oriģināls?), lielums, kad un kur pirmo reizi publiskots, klasificē pa krāsām (melnbalts, krāsains, vienkrāsas), nosaka sižetus, nosaka attēla ideoloģisko ievirzi (tieša, slēpta), žanru (ainava, portrets, masu skati, darbs, atpūta, sabiedriskā dzīve, attēlojamo personu dzimums, sociālā piederība), inscinējums vai dokumentāls attēls, redzamo personu apģērbs, frizūra, sejas izteiksme, vispārējā noskaņa, paraksts zem attēla (saturs, stils, ideologija), autora attieksme (heroizējoša, neitrāla, nicinoša), attēls avotam raksturīgs vai izņēmums?

Kontentanalīzes trūkums ir nespēja kvantitatīvi noteikt to, kas paliek ārpus attēla, līdz ar to neatspoguļojas pilnībā kultūras konteksts un nozīme. Kontentanalīze arī nespēj izskaidrot un atveidot attiecības attēla ietvaros starp dažādām kategorijām – tā tikai konstatē šo kategoriju atveidošanas tendences ar kvantitatīviem rādītājiem.

Atsauces un paskaidrojumi

 1. Rose Gillian. Visual Methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. - Sage Publications: London, 2007, p. 60.–61.

Literatūra par šo tēmu

 • The Postmodern History Reader. - London, New York, 1998
 • Topolski J. Methodology of History. - Warsaw, 1976
 • Krippendorff Klaus. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2nd edition, - Thousand Oaks, CA: Sage, 2004
 • The Content Analysis Reader. / Krippendorff, Klaus and Mary Angela Bock (editors) - Thousand Oaks, CA: Sage 2008
 • Neuendorf, Kimberly A. The Content Analysis Guidebook. - Thousand Oaks, CA: Sage, 2002

 • Haupt H.G., Kocka J. Geschichte und Vergleich. - Frankfurt am Main, 1996
 • Historische Methode. - München, 1988.
 • Rössler Patrick. Inhaltsanalyse. - Konstanz, 2005
 • Früh Werner. Inhaltsanalyse: Theorie und Praxis. 6. überarb. Aufl. - UVK Verlagsgesellschaft: Konstanz, 2007; ISBN 978-3-8252-2501-8

 • Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры. - Москва, 2005
 • Манекин Р.В. Контент-анализ, как метод исторического исследования. - Информсервис: Донецк, 1991
 • Методологические и методические проблемы контент-анализа. Вып. 1-2. - Москва, 1973
 • Методы анализа документов в социологических исследованиях. - Москва, 1985

Resursi internetā par šo tēmu