Atšķirības starp "Mentālās kartogrāfijas metode" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
(jauns šķirklis)
(Nav atšķirību)

Versija, kas saglabāta 2016. gada 13. maijs, plkst. 19.11

Mentālās kartogrāfijas jeb vēsturiskās ģeogrāfijas metodevēstures pētīšanas metode, kas palīdz analizēt politiskās pārmaiņas, sabiedrībā dominējošās nostādnes vai autoru ideoloģisko pozīciju un subjektivitātes pakāpi, analizējot izmantotos katrogrāfijas materiālu saturu un pasniegšanas veidu, politiķu publiskās runas, publikācijas, iedzīvotāju aptaujas. Kā tajā visā izpaužas pārmaiņas skatījumā uz vēsturi (piemēram, uz vienu laiku un reģionu kartēs pasniegtā materiāla izmaiņas PSRS, Jeļcina un Putina Krievijas laikā)? Ko uztver kā "vēsturisko ienaidnieku" (piemēram, XX gs. pirmajā pusē latviešu sabiedrība viennozīmīgi kā tādu uztvēra Vāciju, savukārt XX gs. otrajā pusē - Krieviju,) un kā tas atspoguļojas kartogrāfiskajā materiālā? Kā atšķiras dažādiem sabiedrības slāņiem un grupām - militārpersonām, valsts iestāžu darbiniekiem, mājsaimniecēm, bērniem, - domātais vienā laikā un vietā tapušais kartogrāfijas materrāls? Dažādu valstu skatījums uz vienām vēsturiskām parādībām (piemēram, kā baltu un slāvu cilšu apdzīvotās teritorijas attēlotas latviešu, lietuviešu, poļu un krievu kartogrāfu materiālos?). Kā šīs kartes ietekmē tos, kuri tās aplūko?

Literatūra par šo tēmu

 • Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga, 2004.
 • Varslavāns A. Ievads vēstures zinātnē. – Rīga, 2001.
 • Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. - RaKa: Rīga, 2005.

 • The Postmodern History Reader. - London, New York, 1998
 • Topolski J. Methodology of History. - Warszawa, 1976
 • Gilbert J. Garraghan. A Guide to Historical Method. - Fordham University Press: New York, 1946. ISBN 0-8371-7132-6
 • Martha Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources : An Introduction to Historical Methods. - Cornell University Press: Ithaca, 2001. ISBN 0-8014-8560-6
 • Louis Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. - Alfred A. Knopf: New York, 1950. ISBN 0-394-30215-X
 • McCullagh C. Behan. Justifying Historical Descriptions. - Cambridge University Press: New York, 1984. ISBN 0-521-31830-0
 • Shafer R. J. A Guide to Historical Method. - The Dorsey Press: Illinois, 1974. ISBN 0-534-10825-3

 • Haupt H.G., Kocka J. Geschichte und Vergleich. - Frankfurt am Main, 1996
 • Historische Methode. - München, 1988.
 • Visual History. Ein Studienbuch. – Berlin, 2006

 • Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - Наука: Москва, 1987 (Москва, 2003)
 • Доорн П. Еще раз о методологии // Новая и новейшая история. 1997. №3. С. 87-98.
 • Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества историка). - БГУ: Минск, 2000. - 233 с.
 • Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. – ТетраСистемс: Минск, 1996 - 240 с.
 • Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учебное пособие для вузов по специальности «История» - Из-во «Высшая школа»: Москва, 1986 - 207 с.
 • Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. – Аспект Пресс: Москва, 2002 – 319 с.