Atšķirības starp "Parmenids no Elejas" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m
1. rindiņa: 1. rindiņa:
'''Parmenids no Elejas''' (''Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτη, Parmenides hō Eleāte'', VI-V. gs.p.m.ē. mija) – [[Antīkā filosofija|filosofs]], [[Elejas skola]]s pārstāvis un līderis, antīkās [[metafizika]]s pamatlicējs.
+
'''Parmenids no Elejas''' (''Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτης, Parmenidēs ho Eleatēs'', VI-V. gs. p.m.ē. mija) – [[Antīkā filosofija|filosofs]], [[Elejas skola]]s pārstāvis un vadītājs, antīkās [[metafizika]]s pamatlicējs.
  
Dzimis Elejā, turīgu [[Aristokrātija|aristokrātu]] dzimtā (dzimšanas gads nav zināms). [[Ksenofans no Kolofonas|Ksenofana]] skolnieks.
+
Dzimis Elejā turīgu [[Aristokrātija|aristokrātu]] dzimtā (dzimšanas gads nav zināms). [[Ksenofans no Kolofonas|Ksenofana]] skolnieks.
  
Savā mācībā, kas izklāstīta poēmā "Par dabu" (''Peri Physeos''), pretstatīja vienu otrai "patiesību" (patiesā esamība ir vienota, mūžīga, nekustīga, nedalāma, nesatur sevī tukšumu) un "uzskatus" (pastāv daudz lietu, kas rodas un izzūd, kustas, ir dalāmas un ko citu no citas šķir tukšums). Patiesība esot droša, bet uzskati - tikai ticami. Savā "patiesības mācībā" vērsās pret [[Hērakleits no Efesas|Hērakleita]] un tā sekotāju [[Dialektika|dialektiku]]. Savā "uzskatu mācībā" izklāstīja savas hipotēzes par astronomiju, fiziku, fizioloģiju. Postulēja, ka pastāv divi pirmssākumi: aktīvais - gaišais, un inertais - tumšais. Vērojami [[Racionālisms|racionālisma]] elementi. Neesot iespējams runāt un domāt citādi, kā vien domājot un runājot par kaut ko, kas ir. Domāt neko ir tas pats, kas nedomāt, bet runāt par neko ir tas pats, kas nerunāt. Tieši tādēļ šāds „nekas” nav domājams un izpaužams. Līdz ar to „domāt” savienojas ar „būt” jeb, runājot Parmenīda vārdiem: „viens un tas pats ir domāt un būt”.
+
Savā mācībā, kas izklāstīta darbā "Par dabu" (''Peri Physeōs''), pretstatīja vienu otrai "patiesību" (patiesā esamība ir vienota, mūžīga, nekustīga, nedalāma, nesatur sevī tukšumu) un "uzskatus" (pastāv daudz lietu, kas rodas un izzūd, kustas, ir dalāmas un ko citu no citas šķir tukšums). Patiesība esot droša, bet uzskati - tikai ticami. Savā "patiesības mācībā" vērsās pret [[Hērakleits no Efesas|Hērakleita]] un tā sekotāju [[Dialektika|dialektiku]]. Savā "uzskatu mācībā" izklāstīja savas hipotēzes par astronomiju, fiziku, fizioloģiju. Postulēja, ka pastāv divi pirmsākumi: aktīvais - gaišais, un inertais - tumšais. Vērojami [[Racionālisms|racionālisma]] elementi. Neesot iespējams runāt un domāt citādi kā vien par to, kas ir, pastāv. Domāt par neko ir tas pats, kas nedomāt, bet runāt par neko ir tas pats, kas nerunāt. Tieši tādēļ šāds „nekas” nav domājams un izpaužams. Līdz ar to „domāt” savienojas ar „būt” jeb, runājot Parmenida vārdiem: „viens un tas pats ir domāt un būt”.
  
 
== Literatūra par šo tēmu ==
 
== Literatūra par šo tēmu ==

Versija, kas saglabāta 2010. gada 22. septembris, plkst. 10.21

Parmenids no Elejas (Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτης, Parmenidēs ho Eleatēs, VI-V. gs. p.m.ē. mija) – filosofs, Elejas skolas pārstāvis un vadītājs, antīkās metafizikas pamatlicējs.

Dzimis Elejā turīgu aristokrātu dzimtā (dzimšanas gads nav zināms). Ksenofana skolnieks.

Savā mācībā, kas izklāstīta darbā "Par dabu" (Peri Physeōs), pretstatīja vienu otrai "patiesību" (patiesā esamība ir vienota, mūžīga, nekustīga, nedalāma, nesatur sevī tukšumu) un "uzskatus" (pastāv daudz lietu, kas rodas un izzūd, kustas, ir dalāmas un ko citu no citas šķir tukšums). Patiesība esot droša, bet uzskati - tikai ticami. Savā "patiesības mācībā" vērsās pret Hērakleita un tā sekotāju dialektiku. Savā "uzskatu mācībā" izklāstīja savas hipotēzes par astronomiju, fiziku, fizioloģiju. Postulēja, ka pastāv divi pirmsākumi: aktīvais - gaišais, un inertais - tumšais. Vērojami racionālisma elementi. Neesot iespējams runāt un domāt citādi kā vien par to, kas ir, pastāv. Domāt par neko ir tas pats, kas nedomāt, bet runāt par neko ir tas pats, kas nerunāt. Tieši tādēļ šāds „nekas” nav domājams un izpaužams. Līdz ar to „domāt” savienojas ar „būt” jeb, runājot Parmenida vārdiem: „viens un tas pats ir domāt un būt”.

Literatūra par šo tēmu

 • Ovens Roberts. // Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 314.-315. lpp.

 • Austin Scott. Parmenides: Being, Bounds and Logic. - Yale University Press, 1986. ISBN 0300035594
 • Austin Scott. Parmenides and the History of Dialectic: Three Essays. - Parmenides Publishing, 2007. ISBN 978-1-930972-19-3
 • Cordero Nestor-Luis. By Being, It Is: The Thesis of Parmenides. - Parmenides Publishing, 2004. ISBN 978-1-930972-03-2
 • Coxon A.H. The Fragments of Parmenides: A Critical Text With Introduction and Translation, the Ancient Testimonia and a Commentary. - Parmenides Publishing: Las Vegas, 2009
 • Curd Patricia. The Legacy of Parmenides: Eleatic Monism and Later Presocratic Thought. - Parmenides Publishing, 2004. ISBN 978-1-930972-15-5
 • Gallop David. Parmenides of Elea – Fragments. - University of Toronto Press, 1991
 • Guthrie W.K.C. A History of Greek Philosophy – The Presocratic tradition from Parmenides to Democritus. - Cambridge University Press, 1979
 • Heidegger Martin. Parmenides. - Indiana University Press, 1992
 • Hermann Arnold. The Illustrated To Think Like God: Pythagoras and Parmenides - The Origins of Philosophy. - Parmenides Publishing, 2005. ISBN 978-1-930972-17-9
 • Mourelatos Alexander P.D. The Route of Parmenides: A Study of Word, Image, and Argument in the Fragments. - Parmenides Publishing, 2007. ISBN 978-1-930972-11-7
 • Popper Karl R. The World of Parmenides. - Routledge, 1998. ISBN 0-415-17301-9

 • Margarete Lünstroth. Teilhaben und Erleiden in Platons Parmenides. Untersuchungen zum Gebrauch von μετέχειν und πάσχειν. - Vertumnus vol. 6. Edition Ruprecht: Göttingen, 2006. ISBN 978-3-7675-3080-5
 • Martin Suhr. Platons Kritik an den Eleaten. Vorschläge zur Interpretation des platonischen Dialogs ‚Parmenides‘ - Hamburg, 1969
 • Hans Günter Zekl. Der Parmenides. - N.G. Elwert Verlag: Marburg/Lahn, 1971

 • Деспотопулос К. Гносеологический дуализм Парменида. // Философские исследования. 1994. № 1. С. 181-187.
 • Доброхотов А.Л. Категория бытия у досократиков. - Москва, 1980.
 • Монин М.А. Пути Парменида. // Вопросы философии. 1997. № 3. С. 115-131
 • Робинсон Т. Парменид на пути истинного знания бытия (on coming-to-know of the real). // Универсум платоновской мысли. Рационализм или философская религия? Эпистемология Платона. - СПб., 1997. - С. 49-62.
 • Романенко Ю.М. Угадывание как онтологический метод в поэме Парменида «О природе». //AKADHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма. - СПб., 2000. - С. 42-52.
 • Самченко В.И. Метафизика Парменида и логика существования. // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке. - СПб., 2002. - С. 382-384.
 • Овчинников Н.Ф. Парменид — чудо античной мысли и непреходящая идея инвариантов. // Вопросы философии. 2003. № 5. С. 81-95.
 • Рохмистров В.Г. Метод Парменида. // Вестник Русского христианского гуманитарного института. — СПб., 2001, Вып. 4. - С. 352-366.
 • Рохмистров В.Г. Учение Парменида. // AKADHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма. — СПб., 2003, Вып. 4. - С. 19-36.
 • Антонов Т.В. Парменид:путь философа к истине. // AKADHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма. — СПб., 2003, Вып. 4.
 • Берестов И.В. Предполагаемое обоснование немыслимости различий у Парменида. // Наука. Философия. Общество. - V Российский философский конгресс : Материалы. Том II - Новосибирск, 2009. С.10-11.
 • Вольф М.Н. Путь отыскания истины: Гераклит и Парменид. // Наука. Философия. Общество. - V Российский философский конгресс : Материалы. Том II - Новосибирск, 2009. С.14.
 • Хютт В.П. Парменид и физика. // Философские науки. 1975. № 6.

Resursi internetā par šo tēmu