Polisa

No ''Vēsture''
Versija 2008. gada 18. novembris, plkst. 19.48, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Polisa (sengr. πόλις - "kopiena") - sākotnēji Hellādā un sengrieķu kolonijās sociāla kopiena ar kopīgu teritoriju (nocietinātu centru vai jau pilsē†u un apkaimes zemkopju kopienām - horām) un reliģiskajiem rituāliem, kurā garīgā un laicigā vara pārklājās, vēlāk - pilsētvalsts apzīmējums. Pilntiesīgi polisas locekļi bija tikai tajā dzimušie, savukārt pārējie iedzīvotāji - metoiki, perioiki, neodāmodi - nepiederēja pie polisas. Politisko uzplaukumu, pārtopot par pilsētvalstīm, polisas piedzīvoja V gs.p.m.ē., taču sākot ar IV gs.p.m.ē. polisu loma samazinās, tām pakāpeniski pārtopot par valstīm vai iekļaujoties tajās.

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. / - Divergens: Rīga, 2001., 47. lpp.

 • Hansen, Mogens Herman. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State. - Oxford University Press: Oxford, 2006, ISBN 0-19-920849-2, ISBN 0-19-920850-6
 • Meiggs R. A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C.- Oxford, 1988
 • Freeman K., Greek city-states. - London, 1950
 • Rostovzeff M., The social and economic history of the Hellenistic world. v. 1—3, - Oxford, 1941


 • Polignac. La naissance de la cité grecque. - Paris, 1984
 • Roussel D. Tribu et cité. Études sur les groupes sociaux dans les cités Grecques aux époques archaique et classique. - Paris, 1976
 • Francotte H., La polis grecque. - Paderborn, 1907
 • Clotz G., La cité grecque. - Paris, 1928

 • Karl-Wilhelm Welwei. Die griechische Polis. - 2. durchgesehene und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1998
 • Karl-Wilhelm Welwei. Polis und Arché. / Kleine Schriften zu Gesellschafts-und Herrschaftsstrukturen in der griechischen Welt. / Historia-Einzelschriften Bd. 146, - Stuttgart, 2000
 • Max Weber. Die nichtlegitime Herrschaft (Typologie der Städte). / Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. - besorgt von J. Winckelmann, Studienausgabe: Tübingen, 1972
 • Hasebroek J. Staat und Handel im alten Griechenland. - Tübingen, 1928

Resursi internetā par šo tēmu