Polisa

No ''Vēsture''
Versija 2009. gada 11. janvāris, plkst. 00.55, kādu to atstāja Hansons Arturs (Diskusija | devums)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Polisa (sengr. πόλις, polis - "kopība", "pilsēta") - Helladā un sengrieķu kolonijās Apenīnu pussalā sociāla kopiena, komūna ar kopīgu teritoriju un reliģiskajiem rituāliem, vēlāk arī pilsētvalsts un tās pilsoņu kopums, kurā garīgā un laicigā vara pārklājās. Lielāko tiesu polisas sinehisma procesā veidojās ap nocietinātu centru vai jau pilsētu (ap kuru apvienojās apkaimes zemkopju kopienas - horas), taču bija arī polisas bez izteikta centra, piemēram, Sparta. Sarežģīta sociāla struktūra, kur polisa rūpējas par saviem pilntiesīgajiem locekļiem, to labklājību, savukārt tie rūpējas par polisu, pildot dažādus sabiedriskos pienākumus (dalība pārvaldē, kulta rituālos, militārais dienests utt.): polisas suverenitāte bija tikpat svēta kā pilsoņa uzticība dzimtajai polisai. Taču polisas galvenā pamatvērtība bija tieši to apdzīvojošo cilvēku, pilsoņu komūna. Polisas un tai piederīgo saikne bija abpusēja - polisa nodrošināja pilsoņu brīvību un neatkarību, bet pilsoņu pienākumi virknējās secībā - visas polisas intereses, ģimenes intereses, tikai tad sekoja indivīda vajadzības. Raksturīga polisas pazīme ir pilntiesīgo locekļu tautas sapulce (herūsija, areopags, bule, senāts utt.). Pilntiesīgi polisas locekļi bija tikai tajā dzimušie, savukārt pārējie iedzīvotāji - metoiki, perioiki, neodāmodi - nepiederēja pie polisas. Reliģija nebija nodalāma no polisas, kas vienlaikus bija gan reliģisks, gan politisks pilsoņu kopums. Katrai atsevišķai polisai mēdza būt savi dievi patroni, kulta ēkas un rituāli. Atsevišķās polisās, piemēram, Atēnās, kulta likumi bija arī valsts likumi. Polisas aizgādnībā bija kulta finansēšana, uzturot tempļus un algojot kulta kalpotājus, kuriem bija jāveic arī reliģiskas funkcijas visas kopienas vārdā. Polisa, tāpat kā mazākas sabiedriskās grupas un indivīdi, bija saistīta arī ar regulāru upurēšanas rituālu nodrošināšanu. Taču kults balstījās uz pilsoņu brīvprātības, nevis uztiepšanas pamata. Politisko uzplaukumu, pārtopot par pilsētvalstīm, polisas piedzīvoja V gs. p.m.ē. Ar laiku, strauji pieaugot iedzīvotāju skaitam un ekonomiskajai attīstībai, norises sengrieķu sabiedrībā un plašie citu zemju tīkojumi, kā arī polisu apvienošanās plašās savienībās, no vienas puses, stiprināja šo polisu varenību un ietekmi, bet no otras - nonāca pretrunā ar pašu polisas būtību: sākotnēji noslēgtā iedzīvotāju kopa kļuva arvien izplūdušāka, sāka zust robeža starp pilsoņiem un nepilsoņiem. Plašā tirdzniecības un militārā darbība Atēnas arvien attālināja no klasiskas polisas principiem un tuvināja teritoriālas valsts stāvoklim, kas galu galā noveda pie Peloponēsas kara (431.-404. g. p.m.ē.). Sākot ar IV gs. p.m.ē., polisu loma samazinās, tām pakāpeniski pārtopot par valstīm vai iekļaujoties tajās.

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. / - Divergens: Rīga, 2001., 47. lpp.
 • Rubenis A. Senās Grieķijas kultūra. - Zvaigzne ABC: Rīga, 2007., ISBN 9984048942
 • Senā Grieķija: eksperimentāls mācību līdzeklis. / sast. Jolanta Klišāne, grāmatu sērija: Vēstures avoti vidusskolai. - Zvaigzne ABC: Rīga, 1998., ISBN 9984-17-017-9
 • Mihails Gasparovs. Aizraujošā Grieķija. Stāsti par sengrieķu kultūru. - Jāņa Rozes apgāds: Rīga, 2008., ISBN 998423259X
 • Ambote A. Senā Grieķija. - Zvaigzne ABC: Rīga, 1998., ISBN 9984-04-598-6
 • Antīkās literatūras antoloģija. - Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Valodas un literatūras institūts. Rīga, 1951.
 • Sengrieķu literatūras antoloģija. – Zvaigzne: Rīga, 1990.
 • Ardags Filips. Seno grieķu mīti un leģendas. - Egmont Latvija: Rīga, 1998., ISBN 9984-09-078-7
 • Belmane Ausma. Senās Grieķijas kultūra. - Republikāniskais mākslas mācību iestāžu metodiskais kabinets, Rīga, 1989.

 • Hansen, Mogens Herman. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State. - Oxford University Press: Oxford, 2006, ISBN 0-19-920849-2, ISBN 0-19-920850-6
 • Meiggs R. A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C.- Oxford, 1988
 • Freeman K., Greek city-states. - London, 1950
 • Rostovzeff M., The social and economic history of the Hellenistic world. v. 1—3, - Oxford, 1941


 • Polignac. La naissance de la cité grecque. - Paris, 1984
 • Roussel D. Tribu et cité. Études sur les groupes sociaux dans les cités Grecques aux époques archaique et classique. - Paris, 1976
 • Francotte H., La polis grecque. - Paderborn, 1907
 • Clotz G., La cité grecque. - Paris, 1928

 • Karl-Wilhelm Welwei. Die griechische Polis. - 2. durchgesehene und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1998
 • Karl-Wilhelm Welwei. Polis und Arché. / Kleine Schriften zu Gesellschafts-und Herrschaftsstrukturen in der griechischen Welt. / Historia-Einzelschriften Bd. 146, - Stuttgart, 2000
 • Max Weber. Die nichtlegitime Herrschaft (Typologie der Städte). / Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. - besorgt von J. Winckelmann, Studienausgabe: Tübingen, 1972
 • Hasebroek J. Staat und Handel im alten Griechenland. - Tübingen, 1928

Resursi internetā par šo tēmu