Problēmu hronoloģiskā metode

No ''Vēsture''
Versija 2013. gada 10. maijs, plkst. 15.37, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Problēmu hronoloģiskā metode (an. problematic chronological approach, kr. проблемно-хронологический метод) - vēstures pētīšanas metode, kurā izdala no aplūkojamās tēmas galvenās problēmas, blokus (piemēram, vēsturnieku teorētiski metodoloģiskos priekšstatus par tēmu) un analizē tās hronoloģiskā secībā, rekonstruējot to ģenēzes procesu. Ļauj aplūkot to vai citu vēstures koncepcijas komponentu tā attīstībā.

Literatūra par šo tēmu

 • Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga, 2004.
 • Varslavāns A. Ievads vēstures zinātnē. – Rīga, 2001.
 • Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. - RaKa: Rīga, 2005.

 • The Postmodern History Reader. - London, New York, 1998
 • Topolski J. Methodology of History. - Warszawa, 1976
 • Gilbert J. Garraghan. A Guide to Historical Method. - Fordham University Press: New York, 1946. ISBN 0-8371-7132-6
 • Martha Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources : An Introduction to Historical Methods. - Cornell University Press: Ithaca, 2001. ISBN 0-8014-8560-6
 • Louis Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. - Alfred A. Knopf: New York, 1950. ISBN 0-394-30215-X
 • McCullagh C. Behan. Justifying Historical Descriptions. - Cambridge University Press: New York, 1984. ISBN 0-521-31830-0
 • Shafer R. J. A Guide to Historical Method. - The Dorsey Press: Illinois, 1974. ISBN 0-534-10825-3

 • Haupt H.G., Kocka J. Geschichte und Vergleich. - Frankfurt am Main, 1996
 • Historische Methode. - München, 1988.
 • Visual History. Ein Studienbuch. – Berlin, 2006

 • Абрамов В. Математические методы в исторических исследованиях. - Саранск, 1998
 • Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - Наука: Москва, 1987 (Москва, 2003)
 • Бородкин Л.И. Количественные методы в исторических исследованиях. - Высшая школа: Москва, 1984
 • Количественные методы в гуманитарных науках. - Москва, 1981
 • Доорн П. Еще раз о методологии // Новая и новейшая история. 1997. №3. С. 87-98.
 • Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества историка). - БГУ: Минск, 2000. - 233 с.
 • Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. – ТетраСистемс: Минск, 1996 - 240 с.
 • Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учебное пособие для вузов по специальности «История» - Из-во «Высшая школа»: Москва, 1986 - 207 с.
 • Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. – Аспект Пресс: Москва, 2002 – 319 с.

Resursi internetā par šo tēmu