Atšķirības starp "Vēsture:Par" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m
m (Finansējums)
 
(48 starpversijas, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādītas)
1. rindiņa: 1. rindiņa:
 +
[[Attēls:Vesture_statistika_febr2012.png‎|right|thumb|200px|apmeklētāju statistika 2012. gada februārī]]
 +
[[Attēls:Vesture_statistika_12_12.png‎|right|thumb|200px|apmeklētāju statistika 2012. gada decembrī]]
 
'''Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca''' - interaktīvs mācību līdzeklis un uzziņu vietne internetā: vēstures terminu skaidrojošā enciklopēdiska vārdnīca latviešu valodā.  
 
'''Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca''' - interaktīvs mācību līdzeklis un uzziņu vietne internetā: vēstures terminu skaidrojošā enciklopēdiska vārdnīca latviešu valodā.  
 
==== Projekta autors ====
 
 
[[Lietotājs:Buks Artis|Buks Artis]]
 
  
 
==== Nepieciešamības pamatojums ====
 
==== Nepieciešamības pamatojums ====
 +
Problēma ir, ka lielākā daļa pasaules vēsturi aprakstošajos zinātniskajos tekstos un daiļliteratūrā sastopamo terminu un jēdzienu vēl joprojām nav izskaidroti, lielai daļai nav adekvātu vārdu latviešu valodā – to nozīmi zina tikai šaurs speciālistu loks (bieži vien ne definīciju līmenī, bet drīzāk no konteksta, intuitīvi). Arī studiju un zinātnes sfērā vājā terminu bāze un jēdzienus skaidrojošā materiāla neesamība ir ievērojams traucēklis, jo izpaliek pats pamats - studentiem un diplomētiem vēsturniekiem ievērojamu laiku jāvelta nevis savai tiešajai nodarbei, bet gan pamatterminu noskaidrošanai un precizēšanai. Tāpēc ir nepieciešama kultūrvēstures tekstos sastopamo terminu skaidrojums un, visai bieži, arī atveide latviešu valodā.
  
Latviešu valodā līdz šim nav pieejams visaptveroša vēstures terminu skaidrojoša vārdnīca. Mācību un uzziņu materiāli latviešu valodā veidoti pēc aprakstošā un vērtējošā principa, praktiski neaizkavējoties pie atsevišķu terminu nozīmes skaidrošanas. Pat profesionāli, akadēmiski vēsturnieki orientējās terminoloģijā tikai savas pētāmās tēmas ietvaros, nemaz nerunājot par vidusmēra iedzīvotājiem, kuriem nav ne zināšanu, ne prasmes tās iegūt.
+
Vidējais vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas internetā apmeklētāju skaits dienā ir vairāk nekā 1000 interesenti dienā. Lielākā daļa jēdzienu skaidrojumu ir pirmpublicējumi latviešu valodā internetā, un liela daļa uzreiz tiek pārpublicēta tālāk privātās un sabiedrisko organizāciju mājas lapās. Ņemot vērā, ka resurss vesture.eu nekur nav reklamēts, tas visai zskatāmi liecina, ka interese ir un projekts sabiedrībai ir pat ļoti nepieciešams.
 
 
Tāpēc nepieciešams šāda interektīva (pastāvīgi papildināta), brīvi un operatīvi pieejama uzziņu vietne, kur interesents var uzzināt interesējošā jēdziena nozīmi, kā arī iegūst informāciju par pamatliteratūru latviešu un lielākajās svešvalodās par šo tēmu. Projekts nepieciešams arī, lai aizpildītu tukšumu vēstures zinātnes terminoloģijā latviešu valodā, mazinātu milzīgo distanci starp profesionālo vēsturnieku zināšanām un sabiedrības vidējo zināšanu līmeni vēstures jautājumos, veicinātu jaunās paaudzes iesaistīšanos vēstures studijās, atvieglotu skolēnu un studentu mācību procesu, ievērojami paātrinot pamatinformācijas noskaidrošanas iespējas.
 
  
 
==== Mērķis ====
 
==== Mērķis ====
  
'''Ilgtermiņā''' mērķis ir izveidot visiem internetā brīvi pieejamu (bez maksas, neierobežotu laikā un apjomā) interaktīvu (nemitīgi papildinātu un pilnveidotu) visaptverošu vēstures zinātnes terminu skaidrojošo enciklopēdisko vārdnīcu, vēsturisko personu, faktu un notikumu rādītāju latviešu valodā. Procesā ietilpst arī līdz šim nelatviskoto terminu latviskošana, karšu, ģerboņu rekonstrukcija, aprakstāmo objektu attēlu apkopošana un ievietošana, lai ar šiem vizuālajiem palīgmateriāliem padarītu informāciju pārskatāmāku un vieglāk uztveramu.
+
Visiem internetā brīvi pieejamas (bez maksas, neierobežoti laikā un apjomā), interaktīvas (tiek nemitīgi papildināta un pilnveidota gan ar tekstuālo, gan vizuālo materiālu, gan hipersaitēm uz video) visaptverošas kultūras un politiskajā vēsturē sastopamo un lietoto terminu skaidrojošās enciklopēdiskās vārdnīcas, vēsturisko personu, parādību un notikumu rādītāja latviešu valodā veidošana. Procesā ietilpst arī līdz šim nelatviskoto terminu latviskošana, kartogrāfijas materiālu, ģerboņu u.tml. rekonstrukcija, šķirkļos aprakstāmo objektu attēlu un video apkopošana un ievietošana, lai ar šiem vizuālajiem palīgmateriāliem padarītu informāciju pārskatāmāku un vieglāk uztveramu.
 
'''Īstermiņā''' plānots līdz 31.12.2010. palielināt atsevišķo šķirkļu skaitu līdz 3000 terminu skaidrojumiem (21.09.2009. - 1460 šķirkļi).
 
  
 
==== Darbība ====
 
==== Darbība ====
 +
[[Attēls:LNB_atzinums.jpeg‎|right|thumb|200px|LNB atzinums]]
 +
Projekts aizsākts 2008. gada 9. jūlijā plkst. 14:51. Ir reģistrēts internetā domēna vārds ''vesture.eu''. Informācijas apkopošanai un apstrādei tiek izmantota bezmaksas datorprogramma ''MediaWiki'', kas radīta speciāli enciklopēdiju interneta vidē veidošanai. Gatavais materiāls uzreiz brīvi pieejams internetā. Terminu skaidrojumi tiek papildināti ar attēliem, bibliogrāfiju, saitēm uz resursiem internetā par konkrēto tēmu.
  
Šķirkļi tiek veidoti, vai nu tulkojot un apkopojot informāciju no esošām enciklopēdijām, vai rakstot no jauna, izmantojot jaunāko zinātnisko literatūru - gatavais materiāls uzreiz pieejams internetā, ar absolūti brīvu lasītāju pieeju tam. Lai to varētu īstenot, ir reģistrēts internetā domēna vārds http://www.vesture.eu. Informācijas apkopošanai un apstrādei tiek izmantota bezmaksas datorprogramma MediaWiki, kas radīta speciāli enciklopēdiju interneta vidē veidošanai. Informācija pastāvīgi tiek papildināta gan ar jauniem šķirkļiem, gan precizējot, labojot un papildinot jau ievietotos terminu skaidrojumus, literatūru, norādes uz resursiem internetā.
+
Vārdnīca pastāvīgi tiek papildināta gan ar jauniem šķirkļiem, gan precizējot, uzlabojot un papildinot jau ievietotos terminu skaidrojumus, to bibliogrāfiju, norādes uz resursiem internetā.
  
 
==== Mērķauditorija ====
 
==== Mērķauditorija ====
  
Resurss domāts Latvijas sabiedrības izglītotības līmeņa vēstures jautājumos celšanai:
+
Resurss domāts vidusskolēniem un interesentiem kā pamatinformācijas (augstskolu studentiem un pasniedzējiem tas viss jau zināms), kā arī literatūras un avotu uzziņu vietne, Latvijas sabiedrības izglītotības līmeņa celšanai un kā bāzes materiāls vēstures zinātnes pamatu apguvē.
* studentiem un interesentiem kā pamatinformācijas, kā arī literatūras un avotu uzziņu vietne;
+
 
* pasniedzējiem kā palīgmetode praktiskajā darbā, uzdodot studentiem veidot šķirkļus, ko ievietot šeit, jo rakstīšanas procesā students iemācās labāk definēt,  īsi un objektīvi apkopot pamatinformāciju, sameklēt literatūru un avotus;
+
==== Struktūra ====
* zinātniekiem vieta, kur atpūsties no akadēmiskajām tēmām un dot savu artavu tautas izglītošanā, kur ar kolēģiem var izdiskutēt terminu tulkošanas vai trūkstošu terminu radīšanas jautājumus.
 
  
==== Finansējums ====
+
Terminu skaidrojumi apkopoti tematiski pamatsadaļās, kurām ir tematiskas apakšsadaļas. Tālāk šķirkļi automātiski tiek sakārtoti alfabēta secībā.
  
Projekts tiek uzturēts un attīstīts par autora personiskajiem līdzekļiem: interneta vietnes (t.s. ''hostinga'') un ''domēna'' vārda apmaksāšana, literatūras iegāde, literatūras kopēšana bibliotēkās u.tml..
+
Interesējošo terminu interesents atrod vai nu manuāli caurskatot tematiski atbilstošās sadaļas un tālāk apakšsadaļas, vai arī ierakstot meklētājā viņu interesējošo konkrēto terminu (meklētājs uzrāda visus šķirkļus, kur konkrētais jēdziens ir jau nosaukumā, kā arī šķirkļus, kuros tas pieminēts tekstā).
  
==== Sadarbības partneri ====
+
==== Finansējums ====
  
Šobrīd sadarbības partneru nav. Ir uzsāktas sarunas, pamatojoties uz abpusēju izdevīgumu un ieinteresētību, ar [http://www.lnb.lv/ Latvijas Nacionālo bibliotēku] par sadarbību LNB fondos pieejamās literatūras sarakstu pievienošanu attiecīgajiem šķirkļiem. Diemžēl sakarā ar valsts budžeta finansējuma ierobežošanu LNB, šāda kopdarbība atlikta uz nenoteiktu laiku.
+
Projekts tiek uzturēts un attīstīts tikai un vienīgi par personiskajiem līdzekļiem: interneta vietnes (t.s. hostinga) un domēna vārda apmaksāšana, literatūras iegāde, literatūras un zinātniskās periodikas pasūtīšana no citām valstīm), literatūras kopēšana bibliotēkās u.tml., kā arī pateicoties atsevišķu personu privātam atbalstam (naudas, grāmatu ziedojumi). Cita atbalsta nav (labdarības/atbalsta fondi, pie kuriem esam vērsušies, atteikuši).
  
==== Apraksts ====
+
==== Projekta autors ====
  
Projekts ieplānots kā tematiski un alfabēta secībā sistematizēts vēstures zinātnē sastopamo terminu un jēdzienu skaidrojošs informācijas apkopojums, kas sastāv no īsiem iespēju robežās ilustrētiem rakstiem, kurus rakstījuši viens vai vairāki autori. Terminus vai jēdzienus skaidrojošie šķirkļi tiek veidoti nevis kā raksti vai publikācijas, bet gan kā īsa un enciklopēdiska pamatinformācija bez skaidrojumiem "kāpēc": ir tikai jēdziens vai termins, kura nozīme un saturs tiek definitīvi izskaidrots. Uzsvars tiek likts uz šķirklim pievienoto literatūras sarakstu un pieejamiem resursiem internetā par konkrēto tēmu. Tematiski termini tiek apkopoti sadaļās, kurām nepieciešamības gadījumā ir šaurāk tematiskas apakšsadaļas:
+
[[Lietotājs:Buks Artis|© Mg.hist. Buks Artis]]
* '''antropoloģija''' (termini, kas tiek lietoti antropoloģijā kā no vēstures atvasinātā zinātnē, piemēram: [[cilts]], [[dzimta]], [[animisms]], [[nomadi]], [[triba]], [[kanibālisms]] u.c.);
 
* '''ekonomika''' (tematiski - priekšmeti un rīki, naudas vienības, mērvienības, apģērbs u.c., - apkopoti un skaidroti pagātnē sastopamie termini, piemēram: [[jūras nodevas]], [[grivna]], [[li]], [[kibucs]], [[Rīgas Medicīnas policijas komiteja]], [[muitas ūnija]] u.c.)
 
* '''militārisms''' (tematiski - apbalvojumi, armiju vienības, dienesta pakāpes, militārie konflikti un agresijas akti, ieroči, paramilitāras organizācijas, bruņinieku ordeņi u.c. - apkopoti un skaidroti termini, kas attiecas uz militāro sfēru vēsturē, piemēram: [[Lāčplēša Kara ordenis]], [[Teitoņu ordenis]], [[vikingi]], [[Liepājas Zaļā gvarde]], [[flīģeladjutants]], [[Mauser K98]], [[Latvijas okupācija (1940.)]], [[Nacionālie partizāni Latvijā]], [[201. Latvijas strēlnieku divīzija]] u.c.);
 
* '''ģeogrāfiskie reģioni''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti vēsturē sastopamie ģeogrāfisko reģionu nosaukumi, piemēram: [[Hellada]], [[Levante]], [[Livonija]], [[Mazāzija]], [[Turkestāna]], [[Žemaitija]] u.c.);
 
* '''arhitektūra''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti vēsturē sastopamie arhitektūras aprakstu termini, piemēram: [[červetrs]], [[čigums]], [[čora]], [[čoža]] u.c.);
 
* '''līgumi un pakti''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti vēsturē sastopamie līgumi, pakti un ūnijas, piemēram: [[personālūnija]], [[reālūnija]], [[Molotova-Ribentropa pakts]], [[Vācu savienība]], [[Šmalkaldes savienība]], [[Svētā savienība]], [[Kurzemes-Krievijas tirdzniecības un robežu līgums (1783.)]], [[Padošanās līgumi]], [[Vīnes kongress (1814-1815)]] u.c.);
 
* '''pilis un muižas''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti vēsturē sastopamie muižu un piļu nosaukumi, piemēram: [[Ašeradena]], [[Remershofa]], [[Rumbenhofa]], [[Šreienbuša]] u.c.);
 
* '''arheoloģija''' (tematiski un alfabētiski - piemēram [[arheoloģija]], [[Maikopas kultūra]], - apkopoti arheoloģijā kā vēstures palīgdisciplīnā lietotie termini un jēdzieni);
 
* '''tiesību akti un kodeksi''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti vēsturē sastopamie tiesību akti un kodeksi, piemēram: [[Aizkraukles un Rīmaņu muižas zemnieku tiesa]], [[Liberum veto]], [[bulla]], [[edikts]], [[feodālā imunitāte]], [[herema]], [[Kleistena reformas]], [[ordālija]], [[Silvestra žēlastība]], [[Livonijas ordinācijas]], [[Voldemāra-Ērika lēņu tiesības]] u.c.);
 
* '''sabiedrība''' (tematiski apkopotas sabiedriskās un politiskās organizācijas, kustības, alfabēta secībā apkopoti sabiedrību raksturojoši vēsturiski jēdzieni un termini, piemēram: [[akotnieki]], [[apanāžas zemnieki]], [[apgaismība]], [[aristokrātija]], [[brīvzemnieki]], [[dēmoss]], [[erāriji]], [[heloti]], [[izgātņi]], [[senjors]], [[smerdi]], [[kārta]], [[šķira]], [[vilani]], [[kasta]], [[kūrija]], [[leimaņi]], [[pentakosiomedimni]], [[perioiki]], [[plebeji]], [[secesija]] u.c.);
 
* '''pilsētas un vietas''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti vēsturē sastopamie pilsētu un vietu nosaukumi, piemēram: [[Goldingena]], [[Šrundena]], [[Mītava]], [[Kobronskansts]], [[Sarkanais sardzes tornis]], [[Forburga]], [[Rēvele]] u.c.);
 
* '''filosofija''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti vēstures filosofijā sastopamie termini, piemēram: [[adživika]], [[antīkā filosofija]], [[averoisms]], [[Gondišapuras Akadēmija]], [[cji]], [[Milētas skola]], [[Aleksandrijas skola]], [[askēze]], [[dabiskās tiesības]] u.c.);
 
* '''tautas un ciltis''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti vēsturē sastopamie cilšu un tautu nosaukumi, piemēram: [[filistieši]], [[haldieši]], [[kursenieki]], [[kutiji]], [[saracēņi]], [[čudi]], [[šumeri]] u.c.);
 
* '''tituli un amati''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti vēsturē sastopamie tituli un amati, piemēram: [[abats]], [[agrimēnsors]], [[arhierejs]], [[arhēgēts]], [[bajārs]], [[bakalaurs]], [[bannerets]], [[basilejs]], [[bīskaps]], [[bejs]], [[cars]], [[imperators]], [[karalis]], [[hans]], [[diakons]], [[diktators]], [[domkungs]], [[emīrs]], [[firsts]], [[hou]], [[hercogs]], [[grāfs]], [[vikonts]], [[primass]], [[konsuls]], [[maģistrāts]], [[legāts]], [[stārasts]], [[supremāts]], [[superintendants]], [[gospodars]] u.c.);
 
* '''palīglīdzekļi tulkošanai''' materiāli, kas nepieciešami vēsturniekam, tulkojot un latviskojot citu valodu īpašvārdus, toponīmus, hidronībus u.c. terminus, piemēram: [[vārdnīcas internetā]], [[bulgāru īpašvārdu atveidošana]], [[holandiešu īpašvārdu atveidošana]], [[ķīniešu īpašvārdu atveidošana]], [[ungāru īpašvārdu atveidošana]], [[turku īpašvārdu atveidošana]] u.c.);
 
* '''zinātnes vēsture''' (alfabēta secībā apkopoti un skaidroti termini, kas attiecas uz zinātnes vēsturi, piemēram: [[enciklopēdija]], [[heliocentrisms]], [[universitāte]] u.c.);
 
* '''valsts un vara''' (tematiski sakārtotās apakšsadaļās alfabēta secībā apkopoti un skaidroti termini, kas attiecas uz valsti un varu, piemēram: [[valsts izcelšanās teorijas]], [[areopags]], [[autoritārisms]], [[cenzūra]], [[domīnija]], [[domināts]], [[dzimtbūšana]], [[gerontokrātija]], [[impērija]], [[konfederācija]], [[monarhija]], [[kārtu pārstāvniecības monarhija]], [[polisa]], [[sinklīts]], [[sinekisms]], [[parlaments]], [[senāts]], [[prikazs]], [[padomju kongress]] u.c.);
 
* '''reliģijas''' (tematiski sakārtotās apakšsadaļās alfabēta secībā apkopoti un skaidroti termini, kas attiecas uz reliģijām, piemēram: [[Četras Cildenās Patiesības]], [[prozelīts]], [[sekularizācija]], [[herēze]], [[ordinarium]], [[katolikoss]], [[eshatoloģija]], [[hostija]], [[habits]], [[suspendēt]], [[mise]], [[euharistija]], [[Paulīniešu ordenis]], [[a latere]], [[agenda]], [[Anglijas Baznīca]] u.c.);
 
* '''avoti un dokumenti''' (tematiski pa valstīm vai zemēm sakārtoti vēstures avoti, piemēram: [[Krievu tiesa]], [[Georgijas traktāts (1783.)]], [[Alkohola normas Sarkanajā armijā]], [[ASV deklarācija par Latvijas okupāciju (1940.)]], [[Latvijas nota par kara pieteikumu Vācijai. 25.11.1919.]], [[Slēptā mongoļu vēsture]] u.c.);
 
* '''vēstures zinātne'''(alfabēta secībā sakārtoti tikai vēstures zinātnes termini un jēdzieni, piemēram: [[Latvijas vēsturnieku komisija]], [[Latvijas Valsts vēstures arhīvs]], [[Annāļu skola]], [[Vēstures pētīšanas metodes]], [[Vēsturnieku strīds]], [[Kurzemes literatūras un mākslas biedrība]], [[revizionisms]], [[numismātika]], [[paleogrāfija]], [[Intelektuālās vēstures skola]] u.c.);
 
* '''valstis vēsturē''' (alfabēta secībā sakārtoti vēstures gaitā pastāvējušo valstu un valstisku veidojumu apzīmējumi ar īsu skaidrojumu, piemēram: [[Atēnas]], [[Akadas valsts]], [[Bizantijas impērija]], [[Iskolata republika]], [[Jūdejas valsts]], [[Jeruzalemes karaliste]], [[Sasanīdu Persija]], [[Sparta]], [[Urartu valsts]], [[Varšavas hercogiste]], [[Kurzemes un Zemgales hercogiste]], [[Kordovas kalifāts]] u.c.);
 
* '''simboli un atribūti''' (alfabēta secībā sakārtoti vēsturē sastopamo simbolu un atributu apzīmējumi ar īsu skaidrojumu, piemēram: [[dešrets]], [[insignijas]], [[regālijas]], [[karoga nagla]], [[Rīgas karotītes]] u.c.);
 
* '''resursi internetā''' (alfabēta secībā sakārtoti linki uz ar vēsturi saistītiem resursiem internetā, piemēram: [[arhīvi un bibliotēkas internetā]], [[dzimtu un dinastiju mājas lapas]], [[jurisprudences vēsture internetā]], [[kartes internetā]], [[muzeji internetā]], [[medicīnas vēsture internetā]], [[žurnāli, periodika internetā]], [[vēstures cienītāju klubi]], [[vispārējai vēsturei veltīti portāli]], [[Blogi - vēsturnieki internetā]] u.c.);
 
* '''heraldika''' (alfabēta secībā sakārtoti heraldikas termini ar skaidrojumiem, piemēram: [[vairogs heraldiskais]], [[ģerbonis]], [[mons]], [[tamga]], [[Bīronu dzimtas ģerbonis]], [[Ketleru dzimtas ģerbonis]] u.c.);
 
* '''personas''' (vēsturē nozīmīgu personu rādītājs - biogrāfiju pamatdati, - apkopots alfabēta secībā pēc uzvārda (ja tāds ir) sākuma burta, piemēram: [[Abelārs]], [[Anaksagors no Klazomenām]], [[Ar Razi]], [[Aristotelis no Stagiras]], [[Berdjajevs Nikolajs]], [[Bīrona Anna Šarlote Doroteja fon]], [[Dajs Džeņs]], [[Dērings Fridrihs Juliuss]], [[Felkerzāms Georgs Fridrihs fon]], [[Zariņš Kārlis Reinholds]] u.c.).
 

Pašreizējā versija, 2017. gada 10. septembris, plkst. 12.45

apmeklētāju statistika 2012. gada februārī
apmeklētāju statistika 2012. gada decembrī

Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca - interaktīvs mācību līdzeklis un uzziņu vietne internetā: vēstures terminu skaidrojošā enciklopēdiska vārdnīca latviešu valodā.

Nepieciešamības pamatojums

Problēma ir, ka lielākā daļa pasaules vēsturi aprakstošajos zinātniskajos tekstos un daiļliteratūrā sastopamo terminu un jēdzienu vēl joprojām nav izskaidroti, lielai daļai nav adekvātu vārdu latviešu valodā – to nozīmi zina tikai šaurs speciālistu loks (bieži vien ne definīciju līmenī, bet drīzāk no konteksta, intuitīvi). Arī studiju un zinātnes sfērā vājā terminu bāze un jēdzienus skaidrojošā materiāla neesamība ir ievērojams traucēklis, jo izpaliek pats pamats - studentiem un diplomētiem vēsturniekiem ievērojamu laiku jāvelta nevis savai tiešajai nodarbei, bet gan pamatterminu noskaidrošanai un precizēšanai. Tāpēc ir nepieciešama kultūrvēstures tekstos sastopamo terminu skaidrojums un, visai bieži, arī atveide latviešu valodā.

Vidējais vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas internetā apmeklētāju skaits dienā ir vairāk nekā 1000 interesenti dienā. Lielākā daļa jēdzienu skaidrojumu ir pirmpublicējumi latviešu valodā internetā, un liela daļa uzreiz tiek pārpublicēta tālāk privātās un sabiedrisko organizāciju mājas lapās. Ņemot vērā, ka resurss vesture.eu nekur nav reklamēts, tas visai zskatāmi liecina, ka interese ir un projekts sabiedrībai ir pat ļoti nepieciešams.

Mērķis

Visiem internetā brīvi pieejamas (bez maksas, neierobežoti laikā un apjomā), interaktīvas (tiek nemitīgi papildināta un pilnveidota gan ar tekstuālo, gan vizuālo materiālu, gan hipersaitēm uz video) visaptverošas kultūras un politiskajā vēsturē sastopamo un lietoto terminu skaidrojošās enciklopēdiskās vārdnīcas, vēsturisko personu, parādību un notikumu rādītāja latviešu valodā veidošana. Procesā ietilpst arī līdz šim nelatviskoto terminu latviskošana, kartogrāfijas materiālu, ģerboņu u.tml. rekonstrukcija, šķirkļos aprakstāmo objektu attēlu un video apkopošana un ievietošana, lai ar šiem vizuālajiem palīgmateriāliem padarītu informāciju pārskatāmāku un vieglāk uztveramu.

Darbība

LNB atzinums

Projekts aizsākts 2008. gada 9. jūlijā plkst. 14:51. Ir reģistrēts internetā domēna vārds vesture.eu. Informācijas apkopošanai un apstrādei tiek izmantota bezmaksas datorprogramma MediaWiki, kas radīta speciāli enciklopēdiju interneta vidē veidošanai. Gatavais materiāls uzreiz brīvi pieejams internetā. Terminu skaidrojumi tiek papildināti ar attēliem, bibliogrāfiju, saitēm uz resursiem internetā par konkrēto tēmu.

Vārdnīca pastāvīgi tiek papildināta gan ar jauniem šķirkļiem, gan precizējot, uzlabojot un papildinot jau ievietotos terminu skaidrojumus, to bibliogrāfiju, norādes uz resursiem internetā.

Mērķauditorija

Resurss domāts vidusskolēniem un interesentiem kā pamatinformācijas (augstskolu studentiem un pasniedzējiem tas viss jau zināms), kā arī literatūras un avotu uzziņu vietne, Latvijas sabiedrības izglītotības līmeņa celšanai un kā bāzes materiāls vēstures zinātnes pamatu apguvē.

Struktūra

Terminu skaidrojumi apkopoti tematiski pamatsadaļās, kurām ir tematiskas apakšsadaļas. Tālāk šķirkļi automātiski tiek sakārtoti alfabēta secībā.

Interesējošo terminu interesents atrod vai nu manuāli caurskatot tematiski atbilstošās sadaļas un tālāk apakšsadaļas, vai arī ierakstot meklētājā viņu interesējošo konkrēto terminu (meklētājs uzrāda visus šķirkļus, kur konkrētais jēdziens ir jau nosaukumā, kā arī šķirkļus, kuros tas pieminēts tekstā).

Finansējums

Projekts tiek uzturēts un attīstīts tikai un vienīgi par personiskajiem līdzekļiem: interneta vietnes (t.s. hostinga) un domēna vārda apmaksāšana, literatūras iegāde, literatūras un zinātniskās periodikas pasūtīšana no citām valstīm), literatūras kopēšana bibliotēkās u.tml., kā arī pateicoties atsevišķu personu privātam atbalstam (naudas, grāmatu ziedojumi). Cita atbalsta nav (labdarības/atbalsta fondi, pie kuriem esam vērsušies, atteikuši).

Projekta autors

© Mg.hist. Buks Artis