Atšķirības starp "Vēsture:Par" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m (Struktūra)
m (Darbība)
20. rindiņa: 20. rindiņa:
 
==== Darbība ====
 
==== Darbība ====
  
Projekts aizsākts 2008. gada 9. jūlijā plkst. 14:51. Ir reģistrēts internetā domēna vārds vesture.eu. Informācijas apkopošanai un apstrādei tiek izmantota bezmaksas datorprogramma MediaWiki, kas radīta speciāli enciklopēdiju interneta vidē veidošanai. Terminu skaidrojumi tiek veidoti, tulkojot un apkopojot skaidrojumus no šādām vārdnīcām un enciklopēdijām citās valodās, kā arī rakstot no jauna. Gatavais materiāls uzreiz brīvi pieejams internetā. T.i. vārdnīca pastāvīgi tiek papildināta gan ar jauniem šķirkļiem, gan precizējot, labojot un papildinot jau ievietotos terminu skaidrojumus, literatūru, norādes uz resursiem internetā.
+
Projekts aizsākts 2008. gada 9. jūlijā plkst. 14:51. Ir reģistrēts internetā domēna vārds ''vesture.eu''. Informācijas apkopošanai un apstrādei tiek izmantota bezmaksas datorprogramma ''MediaWiki'', kas radīta speciāli enciklopēdiju interneta vidē veidošanai. Terminu skaidrojumi tiek veidoti, tulkojot un apkopojot skaidrojumus no šādām vārdnīcām un enciklopēdijām citās valodās, kā arī rakstot no jauna. Gatavais materiāls uzreiz brīvi pieejams internetā. T.i. vārdnīca pastāvīgi tiek papildināta gan ar jauniem šķirkļiem, gan precizējot, labojot un papildinot jau ievietotos terminu skaidrojumus, literatūru, norādes uz resursiem internetā.
  
 
==== Mērķauditorija ====
 
==== Mērķauditorija ====

Versija, kas saglabāta 2011. gada 4. februāris, plkst. 05.20

Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca - interaktīvs mācību līdzeklis un uzziņu vietne internetā: vēstures terminu skaidrojošā enciklopēdiska vārdnīca latviešu valodā.

Projekta autors

Mg.Hist. Buks Artis

Nepieciešamības pamatojums

Latviešu valodā līdz šim nav izveidota vispatveroša zinātnē un literatūrā sastopamo terminu, kas skar cilvēces civilizācijas un kultūru vēsturiskās attīstības gaitu, skaidrojoša vārdnīca. Pat profesionāli, akadēmiski izglītoti speciālisti lielāko tiesu orientējās terminoloģijā tikai šauri savas pētāmās tēmas ietvaros, nemaz nerunājot par vidusmēra iedzīvotājiem, kuru zināšanas ir vairāk nekā minimālas. Lielākā daļa pasaules vēsturē sastopamo terminu un jēdzienu nav latviskoti un šajā ziņā latviski runājošā sabiedrība ir izolēta no pasaules kultūras mantojuma.

Tāpēc nepieciešama pakāpeniska kultūrvēstures terminu atveide latviešu valodā, sniedzot ne tikai lavtiskojumu, bet arī papildus skaidrojumu, kā arī ieteicamās literatūras un saišu internetā par šo terminu. Visoptimālāk to veidot interneta vidē kā interektīvu (pastāvīgi tiek papildināta un pilnveidota), bez maksas, brīvi un operatīvi pieejamu vietni latviešu valodā, kur interesents var uzzināt interesējošā jēdziena nozīmi, kā arī iegūt informāciju par pamatliteratūru latviešu un lielākajās svešvalodās par šo tēmu.

Vidējais vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas internetā apmeklētāju skaits dienā ir 750 interesenti dienā (ņemot vērā, ka resurss nekur nav reklamēts, Latvijas apstākļos), kas visuzskatāmāk liecina, ka projekts sabiedrībai ir nepieciešams.


Mērķis

Visiem internetā brīvi pieejamas (bez maksas, neierobežoti laikā un apjomā), interaktīvas (tiek nemitīgi papildināta un pilnveidota) visaptverošas kultūras un politiskajā vēsturē sastopamo un lietoto terminu skaidrojošās enciklopēdiskās vārdnīcas, vēsturisko personu, parādību un notikumu rādītāja latviešu valodā veidošana. Procesā ietilpst arī līdz šim nelatviskoto terminu latviskošana, kartogrāfijas materiālu, ģerboņu u.tml. rekonstrukcija, šķirkļos aprakstāmo objektu attēlu apkopošana un ievietošana, lai ar šiem vizuālajiem palīgmateriāliem padarītu informāciju pārskatāmāku un vieglāk uztveramu.

Darbība

Projekts aizsākts 2008. gada 9. jūlijā plkst. 14:51. Ir reģistrēts internetā domēna vārds vesture.eu. Informācijas apkopošanai un apstrādei tiek izmantota bezmaksas datorprogramma MediaWiki, kas radīta speciāli enciklopēdiju interneta vidē veidošanai. Terminu skaidrojumi tiek veidoti, tulkojot un apkopojot skaidrojumus no šādām vārdnīcām un enciklopēdijām citās valodās, kā arī rakstot no jauna. Gatavais materiāls uzreiz brīvi pieejams internetā. T.i. vārdnīca pastāvīgi tiek papildināta gan ar jauniem šķirkļiem, gan precizējot, labojot un papildinot jau ievietotos terminu skaidrojumus, literatūru, norādes uz resursiem internetā.

Mērķauditorija

Resurss domāts Latvijas sabiedrības izglītotības līmeņa vēstures jautājumos celšanai:

  • studentiem un interesentiem kā pamatinformācijas, kā arī literatūras un avotu uzziņu vietne;
  • pasniedzējiem kā palīgmetode praktiskajā darbā, uzdodot studentiem veidot šķirkļus, ko ievietot šeit, jo rakstīšanas procesā students iemācās labāk definēt, īsi un objektīvi apkopot pamatinformāciju, sameklēt literatūru un avotus;
  • zinātniekiem kā vieta, kur atpūsties no akadēmiskajām tēmām un dot savu artavu tautas izglītošanā, kur ar kolēģiem var izdiskutēt terminu tulkošanas vai trūkstošu terminu radīšanas jautājumus.

Finansējums

Projekts tiek uzturēts un attīstīts tikai un vienīgi par A.Buka personiskajiem līdzekļiem: interneta vietnes (t.s. hostinga) un domēna vārda apmaksāšana, literatūras iegāde grāmatnīcās Latvijā, literatūras un zinātniskās periodikas pasūtīšana no citām valstīm), literatūras kopēšana bibliotēkās u.tml.

Struktūra

Terminu skaidrojumi apkopoti tematiski pamatsadaļās, kurām ir tematiskas apakšsadaļas. Tālāk šķirkļi automātiski tiek sakārtoti alfabēta secībā.

Interesējošo terminu interesents atrod vai nu manuāli caurskatot tematiski atbilstošās sadaļas un tālāk apakšsadaļas, vai arī ierakstot meklētājā viņu interesējošo konkrēto terminu (meklētājs uzrāda visus šķirkļus, kur konkrētais jēdziens ir jau nosaukumā, kā arī šķirkļus, kuros tas pieminēts tekstā).