Atšķirības starp "Vēsture:Par" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m
m
2. rindiņa: 2. rindiņa:
  
 
==== Nepieciešamības pamatojums ====
 
==== Nepieciešamības pamatojums ====
[[Attēls:Vesture_statistika_febr2012.png‎|right|thumb|300px|apmeklētāju statistika 2012. gada februārī]]
+
[[Attēls:Vesture_statistika_febr2012.png‎|right|thumb|200px|apmeklētāju statistika 2012. gada februārī]]
 +
[[Attēls:Vesture_statistika_12_12.png‎|right|thumb|200px|apmeklētāju statistika 2012. gada decembrī]]
 
Problēma ir, ka lielākā daļa pasaules vēsturi aprakstošajos zinātniskajos tekstos un daiļliteratūrā sastopamo terminu un jēdzienu vēl joprojām nav latviskoti un izskaidroti – to nozīmi zina tikai šaurs speciālistu loks (bieži vien ne definīciju līmenī, bet drīzāk no konteksta, intuitīvi). Arī studiju un zinātnes sfērā vājā terminu bāze un jēdzienus skaidrojošā materiāla neesamība ir ievērojams traucēklis, jo izpaliek pats pamats - studentiem un diplomētiem vēsturniekiem ievērojamu laiku jāvelta nevis savai tiešajai nodarbei, bet gan bāzes terminu noskaidrošanai un precizēšanai. Tāpēc ir nepieciešama kultūrvēstures tekstos sastopamo terminu skaidrojums un, visai bieži, arī atveide latviešu valodā. Vidējais vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas internetā apmeklētāju skaits dienā ir 1000 interesenti dienā. Lielākā daļa jēdzienu skaidrojumu ir pirmpublicējumi latviešu valodā internetā, un uzreiz tiek pārpublicēti (visbiežāk bez atsauces uz šo resursu kā avotu, tātad nozagti) tālāk privātās un sabiedrisko organizāciju mājas lapās. Ņemot vērā, ka resurss vesture.eu nekur nav reklamēts, tas visai zskatāmi liecina, ka interese ir un projekts sabiedrībai ir pat ļoti nepieciešams.
 
Problēma ir, ka lielākā daļa pasaules vēsturi aprakstošajos zinātniskajos tekstos un daiļliteratūrā sastopamo terminu un jēdzienu vēl joprojām nav latviskoti un izskaidroti – to nozīmi zina tikai šaurs speciālistu loks (bieži vien ne definīciju līmenī, bet drīzāk no konteksta, intuitīvi). Arī studiju un zinātnes sfērā vājā terminu bāze un jēdzienus skaidrojošā materiāla neesamība ir ievērojams traucēklis, jo izpaliek pats pamats - studentiem un diplomētiem vēsturniekiem ievērojamu laiku jāvelta nevis savai tiešajai nodarbei, bet gan bāzes terminu noskaidrošanai un precizēšanai. Tāpēc ir nepieciešama kultūrvēstures tekstos sastopamo terminu skaidrojums un, visai bieži, arī atveide latviešu valodā. Vidējais vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas internetā apmeklētāju skaits dienā ir 1000 interesenti dienā. Lielākā daļa jēdzienu skaidrojumu ir pirmpublicējumi latviešu valodā internetā, un uzreiz tiek pārpublicēti (visbiežāk bez atsauces uz šo resursu kā avotu, tātad nozagti) tālāk privātās un sabiedrisko organizāciju mājas lapās. Ņemot vērā, ka resurss vesture.eu nekur nav reklamēts, tas visai zskatāmi liecina, ka interese ir un projekts sabiedrībai ir pat ļoti nepieciešams.
  

Versija, kas saglabāta 2012. gada 13. decembris, plkst. 20.22

Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca - interaktīvs mācību līdzeklis un uzziņu vietne internetā: vēstures terminu skaidrojošā enciklopēdiska vārdnīca latviešu valodā.

Nepieciešamības pamatojums

apmeklētāju statistika 2012. gada februārī
apmeklētāju statistika 2012. gada decembrī

Problēma ir, ka lielākā daļa pasaules vēsturi aprakstošajos zinātniskajos tekstos un daiļliteratūrā sastopamo terminu un jēdzienu vēl joprojām nav latviskoti un izskaidroti – to nozīmi zina tikai šaurs speciālistu loks (bieži vien ne definīciju līmenī, bet drīzāk no konteksta, intuitīvi). Arī studiju un zinātnes sfērā vājā terminu bāze un jēdzienus skaidrojošā materiāla neesamība ir ievērojams traucēklis, jo izpaliek pats pamats - studentiem un diplomētiem vēsturniekiem ievērojamu laiku jāvelta nevis savai tiešajai nodarbei, bet gan bāzes terminu noskaidrošanai un precizēšanai. Tāpēc ir nepieciešama kultūrvēstures tekstos sastopamo terminu skaidrojums un, visai bieži, arī atveide latviešu valodā. Vidējais vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas internetā apmeklētāju skaits dienā ir 1000 interesenti dienā. Lielākā daļa jēdzienu skaidrojumu ir pirmpublicējumi latviešu valodā internetā, un uzreiz tiek pārpublicēti (visbiežāk bez atsauces uz šo resursu kā avotu, tātad nozagti) tālāk privātās un sabiedrisko organizāciju mājas lapās. Ņemot vērā, ka resurss vesture.eu nekur nav reklamēts, tas visai zskatāmi liecina, ka interese ir un projekts sabiedrībai ir pat ļoti nepieciešams.

Mērķis

Visiem internetā brīvi pieejamas (bez maksas, neierobežoti laikā un apjomā), interaktīvas (tiek nemitīgi papildināta un pilnveidota) visaptverošas kultūras un politiskajā vēsturē sastopamo un lietoto terminu skaidrojošās enciklopēdiskās vārdnīcas, vēsturisko personu, parādību un notikumu rādītāja latviešu valodā veidošana. Procesā ietilpst arī līdz šim nelatviskoto terminu latviskošana, kartogrāfijas materiālu, ģerboņu u.tml. rekonstrukcija, šķirkļos aprakstāmo objektu attēlu apkopošana un ievietošana, lai ar šiem vizuālajiem palīgmateriāliem padarītu informāciju pārskatāmāku un vieglāk uztveramu.

Darbība

LNB atzinums

Projekts aizsākts 2008. gada 9. jūlijā plkst. 14:51. Ir reģistrēts internetā domēna vārds vesture.eu. Informācijas apkopošanai un apstrādei tiek izmantota bezmaksas datorprogramma MediaWiki, kas radīta speciāli enciklopēdiju interneta vidē veidošanai. Gatavais materiāls uzreiz brīvi pieejams internetā. Terminu skaidrojumi tiek papildināti ar attēliem, bibliogrāfiju, saitēm uz resursiem internetā par konkrēto tēmu.

Vārdnīca pastāvīgi tiek papildināta gan ar jauniem šķirkļiem, gan precizējot, uzlabojot un papildinot jau ievietotos terminu skaidrojumus, to bibliogrāfiju, norādes uz resursiem internetā.

Mērķauditorija

Resurss domāts Latvijas sabiedrības izglītotības līmeņa celšanai un kā bāzes materiāls vēstures zinātnes pamatu apguvē: vidusskolēniem, studentiem un interesentiem kā pamatinformācijas, kā arī literatūras un avotu uzziņu vietne.

Struktūra

Terminu skaidrojumi apkopoti tematiski pamatsadaļās, kurām ir tematiskas apakšsadaļas. Tālāk šķirkļi automātiski tiek sakārtoti alfabēta secībā.

Interesējošo terminu interesents atrod vai nu manuāli caurskatot tematiski atbilstošās sadaļas un tālāk apakšsadaļas, vai arī ierakstot meklētājā viņu interesējošo konkrēto terminu (meklētājs uzrāda visus šķirkļus, kur konkrētais jēdziens ir jau nosaukumā, kā arī šķirkļus, kuros tas pieminēts tekstā).

Finansējums

Projekts tiek uzturēts un attīstīts tikai un vienīgi par personiskajiem līdzekļiem: interneta vietnes (t.s. hostinga) un domēna vārda apmaksāšana, literatūras iegāde grāmatnīcās Latvijā, literatūras un zinātniskās periodikas pasūtīšana no citām valstīm), literatūras kopēšana bibliotēkās u.tml., kā arī pateicoties atsevišķu personu privātam atbalstam. Cita atbalsta nav (VKKF jau 4 reizes atzinuši, ka šāda visiem pieejama vārdnīca internetā nav atbalsta vērta).

Projekta autors

© Mg.hist. Buks Artis