Atšķirības starp "Vēsture:Par" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m (Finansējums)
m (Projekta autors)
3. rindiņa: 3. rindiņa:
 
==== Projekta autors ====
 
==== Projekta autors ====
  
[[Lietotājs:Buks Artis|Buks Artis]]
+
[[Lietotājs:Buks Artis|Mg.Hist. Buks Artis]]
  
 
==== Nepieciešamības pamatojums ====
 
==== Nepieciešamības pamatojums ====

Versija, kas saglabāta 2010. gada 20. novembris, plkst. 14.47

Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca - interaktīvs mācību līdzeklis un uzziņu vietne internetā: vēstures terminu skaidrojošā enciklopēdiska vārdnīca latviešu valodā.

Projekta autors

Mg.Hist. Buks Artis

Nepieciešamības pamatojums

Latviešu valodā līdz šim nav tapusi visaptveroša vēstures terminu skaidrojoša vārdnīca. Mācību un uzziņu materiāli latviešu valodā veidoti pēc aprakstošā un vērtējošā principa, praktiski neaizkavējoties pie atsevišķu terminu nozīmes skaidrošanas. Pat profesionāli, akadēmiski vēsturnieki orientējās terminoloģijā lielāko tiesu tikai savas pētāmās tēmas ietvaros, nemaz nerunājot par vidusmēra iedzīvotājiem, kuriem nav ne zināšanu, ne prasmes tās iegūt.

Tāpēc nepieciešams šāda interektīva (pastāvīgi papildināta), brīvi un operatīvi pieejama uzziņu vietne, kur interesents var uzzināt interesējošā jēdziena nozīmi, kā arī iegūst informāciju par pamatliteratūru latviešu un lielākajās svešvalodās par šo tēmu. Projekts nepieciešams arī, lai aizpildītu tukšumu vēstures zinātnes terminoloģijā latviešu valodā, mazinātu milzīgo distanci starp profesionālo vēsturnieku zināšanām un sabiedrības vidējo zināšanu līmeni vēstures jautājumos, veicinātu jaunās paaudzes iesaistīšanos vēstures studijās, atvieglotu skolēnu un studentu mācību procesu, ievērojami paātrinot pamatinformācijas noskaidrošanas iespējas.

Mērķis

Ilgtermiņā mērķis ir izveidot visiem internetā brīvi pieejamu (bez maksas, neierobežotu laikā un apjomā) interaktīvu (nemitīgi papildinātu un pilnveidotu) visaptverošu vēstures zinātnes terminu skaidrojošo enciklopēdisko vārdnīcu, vēsturisko personu, faktu un notikumu rādītāju latviešu valodā. Procesā ietilpst arī līdz šim nelatviskoto terminu latviskošana, karšu, ģerboņu rekonstrukcija, aprakstāmo objektu attēlu apkopošana un ievietošana, lai ar šiem vizuālajiem palīgmateriāliem padarītu informāciju pārskatāmāku un vieglāk uztveramu.

Īstermiņā plānots līdz 31.12.2010. palielināt atsevišķo šķirkļu skaitu līdz 3000 terminu skaidrojumiem (21.09.2009. - 1460 šķirkļi).

Darbība

Šķirkļi tiek veidoti, vai nu tulkojot un apkopojot informāciju no esošām enciklopēdijām, vai rakstot no jauna, izmantojot jaunāko zinātnisko literatūru - gatavais materiāls uzreiz pieejams internetā, ar absolūti brīvu lasītāju pieeju tam. Lai to varētu īstenot, ir reģistrēts internetā domēna vārds http://www.vesture.eu. Informācijas apkopošanai un apstrādei tiek izmantota bezmaksas datorprogramma MediaWiki, kas radīta speciāli enciklopēdiju interneta vidē veidošanai. Informācija pastāvīgi tiek papildināta gan ar jauniem šķirkļiem, gan precizējot, labojot un papildinot jau ievietotos terminu skaidrojumus, literatūru, norādes uz resursiem internetā.

Mērķauditorija

Resurss domāts Latvijas sabiedrības izglītotības līmeņa vēstures jautājumos celšanai:

  • studentiem un interesentiem kā pamatinformācijas, kā arī literatūras un avotu uzziņu vietne;
  • pasniedzējiem kā palīgmetode praktiskajā darbā, uzdodot studentiem veidot šķirkļus, ko ievietot šeit, jo rakstīšanas procesā students iemācās labāk definēt, īsi un objektīvi apkopot pamatinformāciju, sameklēt literatūru un avotus;
  • zinātniekiem kā vieta, kur atpūsties no akadēmiskajām tēmām un dot savu artavu tautas izglītošanā, kur ar kolēģiem var izdiskutēt terminu tulkošanas vai trūkstošu terminu radīšanas jautājumus.

Finansējums

Projekts tiek uzturēts un attīstīts par autora personiskajiem līdzekļiem (Kultūrkapitāla fonda ekspertu komisija jau 4 reizes atzinusi, ka šādas skaidrojošās vārdnīcas veidošana nav finansiāla atbalsta vērta): interneta vietnes (t.s. hostinga) un domēna vārda apmaksāšana, literatūras iegāde, literatūras kopēšana bibliotēkās u.tml.

Struktūras apraksts

Nepieciešamo informāciju tajā interesents atrod vai nu mehāniski caurskatot tematiskā virzienā to interesējošās sadaļas un tālāk apakšsadaļas, vai arī ierakstot meklētājā viņu interesējošo konkrēto vārdu vai terminu (meklētājs uzrāda visus šķirkļus, kur ierakstītais vārds ir jau nosaukumā, kā arī šķirkļus, kuros tas pieminēts tekstā).

Termini tiek apkopoti tematiskās sadaļās, kurām ir šaurāk tematiskas apakšsadaļas, piemēram: