Vēsture:Par

No ''Vēsture''
Versija 2011. gada 4. septembris, plkst. 07.41, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums) (Mērķis)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca - interaktīvs mācību līdzeklis un uzziņu vietne internetā: vēstures terminu skaidrojošā enciklopēdiska vārdnīca latviešu valodā.

Projekta autors

Mg.hist. Buks Artis

Nepieciešamības pamatojums

Problēma ir, ka lielākā daļa pasaules vēsturi aprakstošajos zinātniskajos tekstos un daiļliteratūrā sastopamo terminu un jēdzienu vēl joprojām nav latviskoti un izskaidroti – to nozīmi zina tikai šaurs speciālistu loks (bieži vien ne definīciju līmenī, bet drīzāk no konteksta, intuitīvi). Šajā ziņā latviešu sabiedrība ir ievērojami izolēta no pasaules kultūras mantojuma, nav iespējama pilnvērtīga izglītošanās latviešu valodā, bet lielākās daļas sabiedrības zināšanu līmenis šajā ziņā ir katastrofāli zems (pie tam bez pietiekami pieejamām iespējām to paaugstināt). Arī studiju un zinātnes sfērā vājā terminu bāze un jēdzienus skaidrojošā materiāla neesamība ir ievērojams traucēklis, jo izpaliek pats pamats, studentiem un diplomētiem vēsturniekiem ievērojamu laiku jāvelta nevis savai tiešajai nodarbei, bet gan bāzes terminu noskaidrošanai un precizēšanai. Tāpēc ir nepieciešama kultūrvēstures tekstu terminu skaidrojums un atveide latviešu valodā. Arī termini, kas attiecas uz Latvijas vēsturi, lielākajai daļai ir nesaprotami.

Vidējais vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas internetā apmeklētāju skaits dienā ir 750-1000 interesenti dienā - ņemot vērā, ka resurss nekur nav reklamēts, Latvijas apstākļos, šis skaits visuzskatāmāk liecina, ka projekts sabiedrībai ir nepieciešams.

Mērķis

Visiem internetā brīvi pieejamas (bez maksas, neierobežoti laikā un apjomā), interaktīvas (tiek nemitīgi papildināta un pilnveidota) visaptverošas kultūras un politiskajā vēsturē sastopamo un lietoto terminu skaidrojošās enciklopēdiskās vārdnīcas, vēsturisko personu, parādību un notikumu rādītāja latviešu valodā veidošana. Procesā ietilpst arī līdz šim nelatviskoto terminu latviskošana, kartogrāfijas materiālu, ģerboņu u.tml. rekonstrukcija, šķirkļos aprakstāmo objektu attēlu apkopošana un ievietošana, lai ar šiem vizuālajiem palīgmateriāliem padarītu informāciju pārskatāmāku un vieglāk uztveramu.

Darbība

Projekts aizsākts 2008. gada 9. jūlijā plkst. 14:51. Ir reģistrēts internetā domēna vārds vesture.eu. Informācijas apkopošanai un apstrādei tiek izmantota bezmaksas datorprogramma MediaWiki, kas radīta speciāli enciklopēdiju interneta vidē veidošanai. Gatavais materiāls uzreiz brīvi pieejams internetā. Terminu skaidrojumi tiek papildināti ar attēliem, bibliogrāfiju, saitēm uz resursiem internetā par konkrēto tēmu. Materiāls pastāvīgi tiek precizēts, uzlabots un papildināts.

Mērķauditorija

Resurss domāts Latvijas sabiedrības izglītotības līmeņa vēstures jautājumos celšanai un kā bāzes materiāls vēstures zinātnē:

  • studentiem un interesentiem kā pamatinformācijas, kā arī literatūras un avotu uzziņu vietne;
  • pasniedzējiem kā palīgmetode praktiskajā darbā, uzdodot studentiem veidot šķirkļus, ko ievietot šeit, jo rakstīšanas procesā students iemācās labāk definēt, īsi un objektīvi apkopot pamatinformāciju, sameklēt literatūru un avotus;
  • zinātniekiem kā vieta, kur atpūsties no akadēmiskajām tēmām un dot savu artavu tautas izglītošanā, kur ar kolēģiem var izdiskutēt terminu tulkošanas vai trūkstošu terminu radīšanas jautājumus.

Finansējums

Projekts tiek uzturēts un attīstīts tikai un vienīgi par A.Buka personiskajiem līdzekļiem: interneta vietnes (t.s. hostinga) un domēna vārda apmaksāšana, literatūras iegāde grāmatnīcās Latvijā, literatūras un zinātniskās periodikas pasūtīšana no citām valstīm), literatūras kopēšana bibliotēkās u.tml.

Struktūra

Terminu skaidrojumi apkopoti tematiski pamatsadaļās, kurām ir tematiskas apakšsadaļas. Tālāk šķirkļi automātiski tiek sakārtoti alfabēta secībā.

Interesējošo terminu interesents atrod vai nu manuāli caurskatot tematiski atbilstošās sadaļas un tālāk apakšsadaļas, vai arī ierakstot meklētājā viņu interesējošo konkrēto terminu (meklētājs uzrāda visus šķirkļus, kur konkrētais jēdziens ir jau nosaukumā, kā arī šķirkļus, kuros tas pieminēts tekstā).