Varna

No ''Vēsture''
Versija 2008. gada 20. augusts, plkst. 06.24, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums) (Komentāri)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Varna (sanskr. varna, वर्ण - krāsa) - sabiedrības pamatkārta senajā Indijas pussalas civilizācijā, kas radās līdz ar indoāriešu civilizācijas veidošanos un sabiedrības struktūras sarežģītības palielināšanos. Piederību pie varnas noteica indivīda sociālā un etniskā izcelsme. Kopā bija 4 varnas:

I g.tk.p.m.ē. sākās varnu tranformācija kastu sistēmā.

Komentāri

 • vaišjas, arī vaišji (no sanskr. वैश्य, vaiśya) - hierarhijā trešā varna, kuru veidoja brīvie, pilntiesīgie kopienu locekļi: zemnieki, lopkopji, daļa tirgotāju un amatnieku, kuri etniskā ziņā lielākā daļa bija no pirmsāriešu izcelsmes tautām. No m.ē. sākuma vērojama tendence zemniekus, kā arī lielu daļu amatnieku uzskatīt par šudrām.
 • šudras, arī šudri (no sanskr. शूद्र, śūdra) - hierarhijā ceturtā varna, kas izveidojās āriešu ciltīm iekarojot pussalu, no pakļauto cilšu pārstāvjiem. Šudras bija kalpotāji, amatnieki, dažādu fizisku darbu veicēji, taču nevarēja ieņemt valsts un reliģiskos amatus un tiem nebija tiesību uz zemi privātīpašumā. M.ē. sākumā ierobežojumu skaits pakāpeniski saruka un tiesību ziņā šudras pielīdzinājās vaišjām.

Skat arī: Kārta

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Rīga: Divergens, 2001., 6. lpp.

 • Alain Danielou. Les Quatre Sens de la Vie, Paris, 1976
 • Ravi Batra. The Downfall of Communism and Communism: a New Study of History. - Macmillan, New York, NY, USA, 1978
 • Sohail Inayatullah, Understanding P. R. Sarkar: The Indian Episteme, Macrohistory and Transformative Knowledge. - Brill Academic Publishers, 2002, ISBN 9004128425.
 • Elst, Koenraad Update on the Aryan Invasion Debate. 1999. ISBN 81-86471-77-4 [3]
 • Kane, Pandurang Vaman: History of Dharmasastra: (ancient and mediaeval, religious and civil law) - Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute, 1962-1975
 • Ghurye G.S. Caste, Class and Occupation. - Popular Book Depot, Bombay, 1961
 • Ghurye G.S. Caste and Race in India. - Popular Prakashan, Mumbai 1969 (1932)
 • Welzer, Albrecht. Credo, Quia Occidentale: A Note on Sanskrit varna and its Misinterpretation in Literature on Mamamsa and Vyakarana. // Studies in Mamamsa: Dr Mandan Mishra Felicitation Volume edited by R.C. Dwivedi. - Delhi: Motilal Banarasidass, 1994

Resursi internetā par šo tēmu