Aristokrātija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Aristokrātija (gr. aristokratia; no ἀριστεύς - aristos, "labākais" + kratos - κράτος, "vara") - atkarībā no konteksta:

 • 1. sabiedrības augstākais, priviliģētais slānis, elites kārta - veidojusies jau aizvēstures periodā no dzimtu, klanu, cilšu vecākajiem, varoņiem un karadraudžu vadītājiem, - kurai piederīgie savu statusu manto no vecākiem un kuru rokās koncentrējās vara, pateicoties tam, ka izcelsmes, izglītības un sociālā statusa ziņā tiek uzskatīti par piemērotākajiem sabiedrības vadīšanai un pārākiem pār citām sabiedrības šķirām un kārtām. Piederību aristokrātijai un vietu tās iekšējā hierarhijā noteica personas tituls. Arī vēlākos laikos īpaši apdāvinātas un neordināras personas no sociālā hierarhijā zemākām kārtām tapa uzņemtas aristokrātijā. Jaunajos un jaunākajos laikos iecelšana aristokrāta kārtā lielāko tiesu notika par izciliem nopelniem valsts un monarha labā, vai (deģeneratīvā formā) nopērkot titulu. Latviešu literatūrā tradicionāli pārklājas ar jēdzienu muižniecība. Jaunākajos laikos aristokrātoija vairumā zemju ir zaudējusi politisko varu un mantisko dominanci, taču t.s. "vecās Eiropas" zemēs saglabājusies kā savdabīga slēgta subkultūra ar savu, gadsimtos veidojušos uzvedības, ētikas un morāles normu stereotipu bagāžu, kā arī augsto izglītotības līmeni.
 • 2. Valsts pārvaldes forma.

Skat. arī nobiļi, dižciltība

Literatūrapar šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Rīga: Divergens, 2001., 12., 37. lpp.

 • Марк Блок. Знать. / Блок М. Феодальное общество. Москва, 2003, с. 277-332

 • Bush, Michael L. The English Aristocracy: a Comparative Synthesis. - Manchester University Press, 1984
 • Bush, Michael L. Noble Privilege. / The European Nobility. - Manchester University Press, 1983
 • Cannadine, David. The Decline and Fall of the British Aristocracy. - Yale University Press, 1990
 • Wasson, Ellis. Aristocracy and the Modern World. - Palgrave Macmillan, 2006
 • Winchester, Simon. Their Noble Lordships: Class and Power in Modern Britain. - Faber & Faber, 1981

 • Агамов А.М. Династии Европы 400-2016 : полная генеалогия владетельных домов. – Ленанд: Москва, 2017 - 1120 с.
 • Идеал воспитания дворянства в Европе XVII–XIX века. / Под ред. В.С. Ржеуцкого, И. Федюкина и В. Береловича. - Новое Литературное Обозрение: Москва, 2018. 496 с. ISBN 978-5-4448-0780-4

Resursi internetā par šo tēmu